Przetarg 8956125 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż małej...

   
Analizuj Zamówienie 8956125 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-06
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż małej architektury do parku przy budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku. 2. Zamówi
enie obejmuje dostawę i montaż nowych, bez wad fizycznych i prawnych, obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie parku przy Domu Zdrojowym w Gdańsku – Brzeźnie. Lokalizacja oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawia Plan Sytuacyjny będący częścią „Projektu Elementów Małej Architektury” (załącznik 6 do SWZ). Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:a) Komplet piknikowy, konfiguracja I – 2 szt.b) Komplet piknikowy, konfiguracja II – 2 szt.c) Herbarium, donice z trejażem – 3 szt.d) Stół instruktora – 1 szt.e) Ławka parkowa – 10 szt.f) Kosz na odpadki – 6 szt.g) Stojak na rowery – 7 szt.h) Donica na uprawy, wymiar I – 4 szt.i) Donica na uprawy, wymiar II – 2 szt. j) Słupek wjazdowy – 2 szt.k) Stoliki szachowe (zestaw siedziskastolik) – 3 szt.

DPZ.26.1.2022
branża Tereny zielone
podbranża mała architektura
kody CPV 3121000, 39100000, 39113600, 39151100, 39151200, 45111291
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008828 2022-07-06
godz. 14:00
GRUPA KĘTY S.A. Kosze drewniane 6m
9006050 2022-07-07
godz. 14:00
URZĄD GMINY PRZEMĘT RI.032.67.2022 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin - budowa altany ogrodowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejsc...
8994032 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĘTOCHŁOWICE Rozbudowa i przebudowa placu zabaw na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1. roboty zabezpieczające i przygotowawcze,2. przebudowę i roz...
9003803 2022-07-12
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GNIEŹNIE Przebudowa drogi powiatowej nr 2282P w m. Gniezno ul. 3 Maja – budowa skweru 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pn. „Prze...
8995453 2022-07-12
godz. 14:45
URZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY „Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – roboty dodatkowe I etap” 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – robo...
9008362 2022-07-14
godz. 11:30
URZĄD GMINY ZAKROCZYM 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie rynku miejskiego wraz z budową stylowego oświetlenia w ramach rewitalizacji miasta Zakroczym.2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres...
9002998 2022-07-14
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKARYSZEW „Budowa Bulwarów w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką” Część 1: Część I : Cały zakres prac dotyczący odcinka nr 1 obejmujący 2 etapy: Etap 1: roboty budowlane Etap 2: aranżacj...
8941614 2022-07-15
godz. 11:00
URZĄD MIASTA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 5.1. Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, obejmująca w szczególności następujący zakres robót budowlanych:a) wykonanie robót rozbiórkowych:...
9013454 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka, gm. Długołęka dz. nr ew. 12/2, 11 (Etap I) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowa...
9021513 2022-07-21
godz. 10:30
URZĄD MIASTA TRZEBINIA „Budowa obiektów małej architektury, służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym na części powierzchni działki nr 658/3 w Trzebini dla zadania wykonanie toru przeszkód do ...