Przetarg 8519316 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia...

   
Analizuj Zamówienie 8519316 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-09
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Świebodzin-Wilkowo: Etap II i Etap III. W zakres r
obót wchodzi m.in.: 1) wykonanie robót ziemnych tj. wykopy ręczne i mechaniczne,2) roboty rozbiórkowe,3) podsypka i obsypka piaskowa,4) ułożenie kabli i folii,5) zasypanie rowów dla kabli, 6) montaż i stawianie słupów oświetleniowych,7) montaż opraw oświetleniowych.8) pomiary i badania linii kablowej,9) uporządkowanie terenu.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia zostały zawarte w Przedmiarach robót, stanowiących Załącznik nr 1a do SWZ oraz w Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.

ZP.271.18.2021
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 45111200, 45231400, 45310000, 45311000, 45316100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8565815 2021-12-03
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY PODDĘBICE Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poddębice w 2022.
8562500 2021-12-06
godz. 10:00
DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SP.J. W LUBARTOWIE Dostawa i montaż Świetlików i klap dymowych
8564916 2021-12-06
godz. 14:00
URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Górowej
8563440 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI [Numeracja zgodna z SWZ] 5.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest bieżąca konserwacja oświetlenia iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia 1 s...
8555821 2021-12-10
godz. 11:00
URZĄD GMINY SUCHOŻEBRY 3.1 Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Suchożebrach na ul. Aleksandry Ogińskiej na drodze nr 36...
8567073 2021-12-15
godz. 09:45
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA W LUBLINIE SP. Z O.O. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-107 pn.: Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian. 1. Przedmiotem...
8569559 2021-12-16
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIECIE Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu polegająca na; - demontażu istniejących słupów betonowych i rozłączeni...
8548891 2021-12-16
godz. 09:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA „Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza” - RZP-37/KS/2021 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem je...
8576313 2021-12-20
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE roboty budowlane polegające na położeniu wykładzin dywanowych i montażu opraw oświetleniowych Część 1: Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, położenie w...
8573125 2021-12-20
godz. 12:00
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w ul. Edmundowskiej/Leśnej w Jankowicach. 2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji ...