Przetarg 9956996 - 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej przy...

   
Analizuj Zamówienie 9956996 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna w km 2000 do 2327.2
. Zakres robót obejmuje:- rozbiórkę/odtworzenie ogrodzenia,- usunięcie kolizji elektroenergetycznych,- wykonanie koryta w trasie nowej drogi rowerowej i ustawienie obrzeży,- wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego drogi rowerowej,- wykonanie poboczy umocnionych z tłucznia kamiennego,- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz SST wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia.

PZD 11.252.3.15
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233222
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10117491 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOBROWICE Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice Przebudowa trzech odcinków drogi gminnej na łącznej długości 0,41275km polegająca na usunięciu istniejącej nawierzchni z betonu i szutru, wykonaniu...
10118372 2023-12-14
godz. 13:00
NADLEŚNICTWO MIĘDZYLESIE Przebudowa ciągu pieszego, będącego zejściem do gardzieli potoku "Wilczka" w Międzygórzu - III Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa schodów kamiennych, będących zejściem do...
10109934 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi - "Pierścień Księżnej Salomei" - obszar Gmina Góra Świętej Małgorzaty.”4.2. Opis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:W ramach ...
10120001 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY RUSIEC Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola”.2. Zakres rob...
10124052 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec Przedmiote...
10062040 2023-12-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Remont drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Wyszanów Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Głównej od km 54+100 do km 55+274, remontu przepustu drogowego 2x fi...
10126481 2023-12-19
godz. 12:00
WARGO KRZYSZTOF ROGALA Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane dotyczące infrastruktury obiektu w zakresie: - wykonania dróg i placów; - wykonania krawężników na oporze; - wykonania opaski wokół budynku; -...
9659620 2023-12-21
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY OLSZTYN Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury techniczn...
10127094 2023-12-28
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁODAWIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk od km 10+930 do km 15+770 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk na odcinku 4840 m. P.37...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym