Przetarg 10274261 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dróg na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 10274261 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dróg na terenie Gminy Rypin”, w których skład wchodzi:1.1. Budowa drogi wewnętrznej w miej
scowości Stawiska (dz. nr 30)Zakres robót:1) Roboty przygotowawcze i ziemne2) Roboty odwodnieniowe, w tym przepust, rowy przydrożne3) Podbudowa, w tym podbudowa na poszerzeniach4) Nawierzchnia, 5) Zjazdy6) Przepusty7) Pobocza8) Elementy bezpieczeństwa (bariery energochłonne)9) Znaki10) Roboty wykończeniowe11) Inwentaryzacja powykonawcza1.2. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr 40)Zakres robót:1) Roboty przygotowawcze i ziemne2) Uzbrojenie podziemne-telekomunikacja3) Podbudowa4) Nawierzchnia, 5) Zjazdy6) Pobocza7) Oznakowanie8) Roboty wykończeniowe9) Inwentaryzacja powykonawcza.1.3. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)Zakres robót:1) Roboty przygotowawcze i ziemne2) Roboty ziemne3) Podbudowy4) Nawierzchnie5) Oznakowanie pionowe6) Elementy ulic7) Inne roboty8) Pobocza z kruszywa kamiennego9) Rowy przydrożne10) Roboty wykończeniowe11) Oznakowanie12) Inwentaryzacja powykonawcza13) Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej linii kablowej2. Na poczet realizacji następującego zadania: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147) Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy zakupione już ścianki oporowe prefabrykowane żelbetowe typu L o łącznej długości 45 mb. Zachodzić będzie jedynie potrzeba przetransportowania ścianek oporowych z miejsca ich docelowego zdeponowania tj. z położonego przy przedmiotowej drodze gminnego placu przy świetlicy wiejskiej w Zakroczu na teren placu budowy.

RRW.271.7.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45232332, 45233120, 45233140, 45316213, 45400000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431502 2024-04-29
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Pr...
10432157 2024-04-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon ul. Wojska Polskiego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13...
10432527 2024-04-29
godz. 13:00
Dolnośląskie Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce. Część 1: Zadanie 1 – Remont cząstkowy dróg gminnych o na...
10442044 2024-04-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1)Przedmiotem rzeczowym jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Jagodowo i Zdroje w Nadleśnictwie Żołędowo, obręb Bożenkowo, gmina Osiels...
10449760 2024-05-06
godz. 10:00
Opolskie Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej 3. Zakres przedmiotu zamówie...
10448451 2024-05-06
godz. 11:00
Lubelskie Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w 2024 roku. 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych d...
10446085 2024-05-08
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Park rekreacyjny – strefa aktywności i zieleni przy BSAG.2. Zadanie obejmuje: montaż obiektów małej arc...
10450077 2024-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa dróg gruntowych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia ...
10440797 2024-05-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, kanału technologicznego i budowę i przebudowę chodnika w m. Stoszowice, Budzów i Srebrna Góra oraz sieci ka...
10384532 2024-06-21
godz. 09:45
Pomorskie Budowa ulicy Spółdzielczej w Lęborku - I etap 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Spółdzielczej w Lęborku – I etap.2. Zakres zamówienia obejmować będzie:2.1. budowę jezdn...