Przetarg 8409234 - 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku socjalnego...

   
Analizuj Zamówienie 8409234 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku socjalnego B2-Imionki, Imionki, Gmina Olecko, zgodnie z przywołanymi w projekcie b
udowlanym normami, warunkami technicznymi, specyfikacjami w zakresie:1) budynek parterowy – 6 lokali socjalnych – o parametrach: Pz 391,00 m2; Pu 320,59 m2; V 2251,51 m3; z instalacjami wod-kan i elektryczną i wyposażeniem wg projektu. 2) nawierzchnia tarasów zewnętrznych z kostki betonowej gr. 6 cm – 107,806 m2 plus obramienia z kostki betonowej gr. 8 cm – 14,424 m2, schody – 34,65 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm. 3) przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm L = 82,60 m wraz z uzbrojeniem,4) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 94,41 m2

BI.271.10.2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8445183 2021-10-22
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZŁOTÓW BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. POLNEJ 15 W ZŁOTOWIE Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotowie wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i gospo...
8438362 2021-10-25
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE II etapu budowy budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 1 - go Maja w Wiśle.
8451914 2021-10-26
godz. 10:00
RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. GRZECZNAROWSKIEGO W RADOMIU Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
8455293 2021-10-27
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU Kompleksowy remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remon...
8450554 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, budowę miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej na Dz.ew. Nr 43/1 obręb 7-08-07 prz...
8460547 2021-11-08
godz. 10:00
DZIERŻONIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową w podziemiu przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu ...
8468678 2021-11-08
godz. 12:00
INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn.: „Budynek mieszkalny wielorodzinny dla seniorów przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku” (3). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykon...
8427129 2021-11-10
godz. 12:00
OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska Numer referencyjny: ZP/I-2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przedsięwz...
8390085 2021-11-15
godz. 10:00
SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz” Przedmiot zamówienia są roboty budowlane dotyczące bud...
8477138 2021-12-06
godz. 15:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA W WARSZAWIE wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Barkocińskiej 3 w Warszawie na dzi...