Przetarg 8380036 - 1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg...

   
Analizuj Zamówienie 8380036 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-07
przedmiot ogłoszenia
1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko. 2) Zakres zamówienia obejmuje
bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko, składające się z niżej wymienionych elementów:a) równanie równiarką i zagęszczenie walcem wibracyjnym – 300.000 m2,b) tłuczeń 0/31,5mm z dowozem – 900 ton,c) gruz budowlany betonowy kruszony z dowozem – 500 ton,d) rumosz asfaltowy z dowozem – 500 ton,e) praca spycharko-koparki – 300 roboczogodzin,f) transport samochodami samowyładowczymi – 800 km,g) załadunek, dowóz na odległość do 25 km od Drezdenka materiału zamawiającego wraz z uzupełnieniem nierówności na drogach, wyrównaniem i zawałowaniem – 400 ton.3) O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego arkusz kalkulacyjny w wersji elektronicznej w celu ewidencji wykonanych robót oraz kalkulacji kosztów. 4) Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a – g. 5) Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu oferowanej liczby dni od otrzymania informacji. Oferowany czas przystąpienia do wykonania usługi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże w ofercie w jakim czasie przystąpi do wykonania usługi. Maksymalny czas jaki może zaoferować wykonawca to 5 dni.

RI.271.1.18.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się