Przetarg 8851177 - 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 8851177 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-19
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Mode
rnizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożenie nowoczesnego systemu oceny stanu sieci”:Zakres:a) Modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy w celu ograniczenia strat wody poprzez wymianę przyłączy, uregulowaniem gospodarki wodomierzowej, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do rozliczania zużycia wody oraz wdrożenie aktywnego systemu oceny stanu technicznego sieci opartego o technologie IoT oraz AI w sieciach wodociągowych. Zakres: Sieć wodociągowa PE DN 90mm (1608,5m), przyłącza wodociągowe PE DN 32mm (42 szt.)b) Modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków32.23.00.00-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.Częścią składową OPZ jest dokumentacja projektowa oraz opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat wraz z załącznikami – załącznikiem nr 1 (dostawa i uruchomienie oprogramowania systemu Gis) oraz załącznikiem nr 2 (dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu bilingowego).Lokalizacja inwestycji: miejscowości Bronków-Kołatka oraz cała Gmina Bobrowice, powiat krośnieński, woj. Lubuskie.

ZPR.272.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00125672/01 z dnia: 2022-04-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.7. Dodatkowy kod CPV Przed zmianą:
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Po zmianie:
Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00133298/01 z dnia: 2022-04-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-04 12:00
Po zmianie:
2022-05-05 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-04 12:05
Po zmianie:
2022-05-05 12:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-02
Po zmianie:
2022-06-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00140275/01 z dnia: 2022-04-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-05 12:00
Po zmianie:
2022-05-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-05 12:05
Po zmianie:
2022-05-11 12:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-03
Po zmianie:
2022-06-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149741/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:05
Po zmianie:
2022-05-17 12:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-15
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231300, 45330000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8900736 2022-05-30
godz. 11:00
ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDZIŃCU Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych”. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmio...
8915016 2022-05-31
godz. 10:00
TARNOWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna gmina Skrzyszów.
8911261 2022-05-31
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu - układ sieci przepompowni PP-1 (część II) Przedmiotem zamówienia ...
8910779 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:a) sieci w...
8909189 2022-06-01
godz. 12:00
URZĄD GMINY KAMIENIEC Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lokalnej, przydomowej, biol...
8919933 2022-06-02
godz. 11:00
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy.
8917350 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY JANÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”.2. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dwóch zadań:1) Zadanie 1: Budowa sieci kana...
8923078 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZGÓW Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie odwiertu studni ujmującegodo eksploatacji górnokredowy poziom wodonośny systemem mechanicznym, meto...
8920011 2022-06-10
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU 281.22.2022 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Ogniowej/Stodólnej we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Ogniowej/Stodólnej we Włocł...
8920639 2022-06-21
godz. 11:30
ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Łęczyckiej, ul. Ozorkowskiej oraz ul. Przędzalnianej w Łodzi” Numer referencyjny: BBZ.2291.15.22 1. Postępowanie prowadzone jest pod ...