Zlecenie 9690300 - 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót...

   
Zamówienie 9690300 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-05-22
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - - wykonanie wykonanie robót drogowych, - terenów ziel
onych oraz ogrodzenia Ogrodzenie pełne od strony ulicy Szymańskiego ( długość ogrodzenia - 141 mb wysokość 2 m), ogrodzenie systemowe panelowe wokół pozostałych obszarów działki wysokości 2m. Dwie bramy 2m x 6m i 2 furtki. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia określone zostały szczegółowo w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa cz. 1, załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa cz. 2, załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa cz. 3, Załącznik nr 9– dokumentacja projektowa cz. 4. 2. Wspólny słownik zamówień 45000000-7 roboty budowlane 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233226-9 roboty bu

Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-04-0011/20 - Wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER.
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń
kody CPV 45000000, 45111291, 45112710, 45233226, 45342000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9954690 2023-10-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY JASTRZĄB 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża” 2. Opis inwestycji:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dro...
9955319 2023-10-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Przebudowa dróg i chodnika na terenie Gminy Węgliniec Część 1: CZĘŚĆ NR 1 – Przebudowa ul. Kościuszki na dz. nr 91/2 plus utwardzenie kostką betonową terenu dojść do budynków szkolnych na d...
9956720 2023-10-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY LUBICZ Budowa chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko. (III) 1) Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika wraz z ...
9956525 2023-10-09
godz. 08:00
26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU Roboty budowlane :1.Remont części korytarzy w skrzydle „E” budynku nr 4 w Zegrzu, 2. Naprawa placu na terenie kompleksu wojskowego Zegrze Część 1: 1. Remont części korytarzy w skrzydle „E” ...
9959584 2023-10-09
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Remont drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa-Różyniec 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa – Różyniec o...
9953819 2023-10-09
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KRASNYSTAW 4.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: „Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabłonkowej w Krasnymstawie” polegające na remoncie drogi gminnej...
9949583 2023-10-11
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż d...
9959558 2023-10-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIECHNICE Budowa chodnika na ulicy Henryka III w Siechnicach 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ulicy Henryka III na odcinku ok. 430,0 m i ...
9796338 2023-10-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego Numer referencyjny: DZ.2610.27.2023 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykona...
9913575 2023-11-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GUBIN „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie” Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z...