Zlecenie 9690300 - 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót...

   
Zamówienie 9690300 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-05-22
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - - wykonanie wykonanie robót drogowych, - terenów zielonyc
h oraz ogrodzenia Ogrodzenie pełne od strony ulicy Szymańskiego ( długość ogrodzenia - 141 mb wysokość 2 m), ogrodzenie systemowe panelowe wokół pozostałych obszarów działki wysokości 2m. Dwie bramy 2m x 6m i 2 furtki. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia określone zostały szczegółowo w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa cz. 1, załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa cz. 2, załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa cz. 3, Załącznik nr 9– dokumentacja projektowa cz. 4. 2. Wspólny słownik zamówień 45000000-7 roboty budowlane 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233226-9 roboty bu

Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-04-0011/20 - Wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER.
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń
kody CPV 45000000, 45111291, 45112710, 45233226, 45342000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10678334 2024-08-01
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach inwestycji „Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce”:Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej 110619W:W ramach zada...
10682926 2024-08-02
godz. 09:00
Podkarpackie Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Rakowisko" w miejscowości Rakszawa 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szkolnego Sch...
10683322 2024-08-02
godz. 11:00
Mazowieckie Część 1: Część nr 1: Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek.Zakres Inwestycji Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Po...
10672435 2024-08-05
godz. 08:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo” Zgodnie z wnioskiem, złożonym przez G...
10670629 2024-08-05
godz. 09:00
Podkarpackie Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla Przedmiotem zamówienia jest: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemy...
10674522 2024-08-05
godz. 09:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo” Zgodnie z wnioskiem, złożonym przez Gminę Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In...
10668061 2024-08-05
godz. 10:00
Wielkopolskie Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej
10685678 2024-08-06
godz. 11:30
Mazowieckie Ukwiecenie kwietników i donic w pasach drogowych w m.st. Warszawie w latach 2025-2027 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegające na: wykonaniu obsadzeń z roślin ozdobnych...
10676598 2024-08-09
godz. 09:00
Świętokrzyskie Część 1: REMONT BOISKA I NAWIERZCHNI DOJŚCIA I DOJAZDU W RAMACH INWESTYCJI P.N.: "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MOD...
10677456 2024-08-13
godz. 12:00
Dolnośląskie Remonty dróg w Gminie Walim 1. Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania (zaprojektuj i wybuduj) przebudowy dwóch dróg wraz z przebudową mostu i budową mostu. W szczeg...