Przetarg 8097720 - 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 8097720 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-25
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg gminnych w Santoku”, działka nr ewidencyjny 178, działka nr ewidencyjny 145 oraz działka nr ewidencyjny 105, gmina Santok. 2. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała:1) Budowę drogi gminnej nr 004638R (ul. Krótka) działka nr ewidencyjny 178;2) Budowa drogi gminnej nr 004642F (ul. Widokowa) działka nr ewidencyjny 145;3) Przebudowę fragmentu drogi gminnej 004637, działka nr ewidencyjna nr 105 do istniejącej nawierzchni bitumicznej.4) Zaprojektować oświetlenie drogowe oraz zjazdy i dojścia do furtek w miejscach istniejących;5) Z uwagi na zagospodarowanie terenu zaleca się zaprojektowanie kanału technologicznego;6) Na etapie sporządzania mapy do celów projektowych, sprawdzić dokładność położenia punktów granicznych.

ZP.271.6.2021.BP
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71222000, 71242000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się