Przetarg 9950013 - 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne...

   
Analizuj Zamówienie 9950013 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranic
znym na rzecz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz Opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ.

305/2023/US/DZP

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00417440/01 z dnia: 2023-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00104303/07/P
Po zmianie:
2023/BZP 00104303/08/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:30
Po zmianie:
2023-10-05 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-28
Po zmianie:
2023-11-03


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00423948/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:00
Po zmianie:
2023-10-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:30
Po zmianie:
2023-10-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-03
Po zmianie:
2023-11-04


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00428421/01 z dnia: 2023-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:00
Po zmianie:
2023-10-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:30
Po zmianie:
2023-10-10 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-08


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00433026/01 z dnia: 2023-10-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-10 10:00
Po zmianie:
2023-10-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-10 10:30
Po zmianie:
2023-10-13 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-08
Po zmianie:
2023-11-11


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00438883/01 z dnia: 2023-10-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-13 10:00
Po zmianie:
2023-10-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-13 10:30
Po zmianie:
2023-10-16 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-11
Po zmianie:
2023-11-14
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000, 64112000, 64113000, 64121100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10082953 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICA „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Urzędu Gminy Czernica na lata 2024-2026” 1) Przedmiot niniejszej umowy obejmuje świadczenie u...
10080172 2023-11-30
godz. 12:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, świadczonych przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej na okres 21 mie...
10113673 2023-12-01
godz. 15:00
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Muzeum Sztuki w Łodzi w 2024 r.
10106889 2023-12-04
godz. 14:00
URZĄD MIASTA BIELAWA Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Bielawa i miasta Dzierżoniów dla Urzędu Miejskiego w 2024 r.
10116758 2023-12-05
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ SA.2300.25.2023 wykonywanie usług pocztowych dla potrzeb Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2024 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
10111511 2023-12-05
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotó...
10114328 2023-12-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Czerwonak w 2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym...
10100529 2023-12-07
godz. 11:00
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Zakup usług pocztowych dla MSZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zwanych dalej „Usługami”, w zakresie:1) ...
10117567 2023-12-08
godz. 10:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w 2024 roku Część 1: świadczenie usług pocztowych w obrocie...
10119696 2023-12-14
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurier...