Zlecenie 9944040 - 1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Blatów...

   
Zamówienie 9944040 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-15
przedmiot zlecenia
1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Blatów produkcyjnych o parametrach wskazanych poniżej bądź korzystniejszych: Oczekiwane pa
rametry: 1. Blaty drewniane w ilo ści 1250 szt. 2. Wymiary - 1400 x 1100 x 50 mm 3. Zakres pracy w temperaturze: -15C a 90C 2. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania. 3. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia ” 4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu do siedziby Zamawiającego.

Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-14-0019/21 - Wdrożenie nowoopracowanej grupy produktowej – betonowych elementów brukowych, z wykorzystaniem lokalnych dodatków mineralnych
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39141200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108843 2023-11-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Dostawa, montaż, instalacja i rozmieszczenie wyposażenia mieszkania chronionego (wspomaganego).
10097043 2023-11-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Meble dla Instytutu Morskiego UMG Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych zgodnie z opisem, wymiarami podanymi w Kalkulacji ceny oraz rysunkami w załączniku nr 5 do SWZ...
10089763 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI II. Wyposażenie ośrodka Senior+ Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli/sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń nowo powstającego ośrodka Senior+, szczegółowo wskazanego w z...
10109192 2023-12-04
godz. 14:00
OJCOWSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W OJCOWIE Dostawa regałów o konstrukcji metalowo-drewnianej do bazy PPOŻ w budynku dyrekcji OPN
10118170 2023-12-06
godz. 09:00
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY UKW/DZP-282-ZO-88/2023 Dostawa krzeseł konferencyjnych i foteli biurowych na potrzeby UKW PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
10118818 2023-12-07
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE Zakup i dostarczenie nowych, nieużywanych przedmiotów i urządzeń tj.: 1. Kolumna bąbelkowa - 2 sztuki 2. Akwarium z meduzami - 1 sztuka 3. Zestaw światłowodowy - urządzenie do stymulacji pol...
10110220 2023-12-08
godz. 09:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 ELEKTRONIK W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania w CKZiU nr 2 Elektronik w Zielonej Górze Część 1: Część nr 1 – meble:...
10065787 2023-12-08
godz. 10:00
UNIWERSYTET OPOLSKI Zakup mebli na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: Część nr 1-Zakup i dostawa ławek oraz stolików celem doposażenia holu w obiekcie przy ul. Oleskiej 48...
10075113 2023-12-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w meble stałe i ruchome pomieszczeń Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych „Euroreg” na drugim piętrze oficyny Pałacu Czetwertyńskich –...
10104789 2023-12-27
godz. 23:59
BARN SP. Z O.O. Przedmiotem postępowania jest dostawa: 1. Płyty meblowej o grubości 18mm z krawędziami oklejonymi PCV o grubości 1mm zgodnie z kolorystyką i wymiarami formatek zawartych w dokumentacji proje...