Przetarg 7671745 - 1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I....

   
Analizuj Zamówienie 7671745 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-02
przedmiot ogłoszenia
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze.
Numer referencyjny: DO-ZP.271.71.2020

Przedmiotem zamówienia jest :„Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula-Z. I. Solarzów ETAP3” obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej, relacji Racula-Kiełpin o dł. 697,75m, na dz. Nr 497/2, 497/3, 527, 57/17 obr. 44 wraz ze zjazdami na posesje. Planuje się wykonanie nawierzchni z EKO-kostki brukowej zapewniającej przenikanie wód opadowych przez spoiny, oraz obustronne pobocze z kruszywa. W ramach przebudowy dróg wymieniona zostanie sieć gazowa średniego ciśnienia z rur PE w ul. Racula- Solarzów. Wykonanie sieci gazowej z rur - średnica (mm) 63 – 176,0 m, wykonanie przyłączy z rur : - średnica (mm) 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się