Zlecenie 8917949 - 1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i...

   
Zamówienie 8917949 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-20
przedmiot zlecenia
1. Projektu pn.: Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.Ol.06.02-00-0018/16-00), współfinansowan
ego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanego dalej działalność POIiŚ ) (Zadanie nr 3 - ul. Krakowska), 2. Projektu pn. Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.Ol.05.00-00-0001/19), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zwanego dalej działalność POIiŚ ) (Zadanie nr 1 - wymiennikownia grupowa W-4), 3. Działalności bieżącej Spółki (Zadanie nr 2 - wymiennikownia grupowa G-4, Zadanie nr 4 - Wymiennikownia grupowa W-l).
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz
kody CPV 45000000, 45100000, 45232140
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt ciepłownictwo i gaz

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8988602 2022-07-05
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz ze stacją gazową średniego ciśnienia pomiarową w m. Dąbrowa Białostocka ul. Szkolna 11 A dz...
9009232 2022-07-06
godz. 15:00
ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KIELCACH Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie pionów instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Z. Nałkowskiej 2 w Kielcach.
8998364 2022-07-07
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie remontu stacji SOK Zgłobice II
8996162 2022-07-07
godz. 12:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c przy ul. 3 Maja w m. Żabnica 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego: a) gazociąg ś/c dn 63 PE z rur PE 100 SDR 1...
9000970 2022-07-08
godz. 00:00
NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU w budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz
9015171 2022-07-11
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE De 90/63 wraz z przyłączami gazu śr/c PE De 25 w ramach gazyfikacji miejscowości Dziwiszów - III etap. Umowa jednorazowa. Przedmiotem zamówi...
9002113 2022-07-11
godz. 12:00
ADMINISTRATOR SP. Z O.O. W GIŻYCKU Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku
9004856 2022-07-12
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych przebudowy istniejącego przyłącza gazowego wraz z kompleksową realizacją stacji gazowej pomiarowej średniego ciśnien...
9007136 2022-07-12
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. SG/00086080 Olesno ul. Konopnickiej: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej niskiego ciśnienia DZ 350 PEHD (o dł. ok. 390 m b.), wraz z przyłączami gazu niskiego ciśnienia DZ ...
8986608 2022-07-27
godz. 11:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z przebudową odcinka sieci gazowej w podziale na 5 części/zadań Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.003.22 Przedmiotem Za...