Zlecenie 9428339 - 1) Nadzór nad Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych...

   
Zamówienie 9428339 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-01-16
przedmiot zlecenia
1) Nadzór nad Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej,
2) Udzielanie le
karskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badania, diagnozowania i leczenia pacjentów w podstawowej i dyżurowej ordynacji w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej oraz Izby Przyjęć,
w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85111200, 85112200, 85121200, 85121231
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9557444 2023-04-04
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne w: rodzaju: 04 - 0404 Opieka psychiatryczna i leczenie ...
9557428 2023-04-04
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne w: rodzaju: 04 - 0404 Opieka psychiatryczna i leczenie ...
9567242 2023-04-05
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: LEKARZA SPECJALISTĘ LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWE...
9568947 2023-04-05
godz. 16:00
POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85312100-0 Usługi opieki dziennej w: rodzaju: 05 - REHABILITACJA LECZNICZA zakresie: REHABILITACJA...
9527015 2023-04-06
godz. 08:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie sta...
9546919 2023-04-06
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: zabezpieczenia opieki lekarskiej w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilita...
9569620 2023-04-06
godz. 16:00
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY na...
9579734 2023-04-11
godz. 16:00
WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych w: rodzaju: ŚWIADCZENIA ZDR...
9572019 2023-05-17
godz. 11:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej wraz z wykonywaniem czynności zawodowych Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć (min. 160 godz., ma...
9367728 2023-11-10
godz. 00:00
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY Zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR) na obszarze wojewó...