Baza wiedzy

Konkursy dla mazowieckich przedsiębiorców

data publikacji: 2016-12-02 godz. 09:30

Cztery konkursy dla mazowieckich przedsiębiorców na pozyskanie dotacji m.in. na projekty B+R, współpracę z nauką czy tez rozwój laboratoriów. Na wszystkie konkursy alokacja środków wynosi ponad 1,5 mld zł. Konkursy zostały uruchomione 31 października. Hasłem nadrzędnym jest innowacja.

Ekspresówka S19 coraz bliżej realizacji

data publikacji: 2016-11-30 godz. 09:30

Kolejna szansa na kontrakt drogowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozesłała zaproszenia do składania ofert cenowych dotyczących budowy drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika (woj. lubelskie) do granicy z woj. podkarpackim. Zaproszenia otrzymało 22 firmy z Polski i Europy.
 

Budimex ma największe szanse na wykonanie DW 678

data publikacji: 2016-11-28 godz. 09:30

Do przetargu na wykonanie DW 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z DW 682 w miejscowości Markowszczyzna wpłynęło 3 oferty. Projekt ma być zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zwrot wadium przed sądem

data publikacji: 2016-11-25 godz. 09:30

Utrata pieniędzy jest szczególnie dotkliwa w przypadku firm balansujących na granicy płynności finansowej. Zdarza się, że wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności powierzają podmiotowi zewnętrznemu, który nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Splot różnych zdarzeń może doprowadzić do utraty wadium. 

Śląscy przedsiębiorcy mogą walczyć o pieniądze na e-usługi

data publikacji: 2016-11-23 godz. 09:30

Trwa nabór wniosków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej. Celem jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP w województwie śląskim.

Dotacje dla branży energetycznej

data publikacji: 2016-11-21 godz. 09:30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego IUSER w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Skanska wykona przetarg na ekrany akustyczne dla PKP PLK

data publikacji: 2016-11-18 godz. 09:30

Ofertę najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK, którego przedmiotem zmówienia była budowa ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Medyka na odcinku Tarnów – Dębica złożyła firma Skanska.

Wybrano wykonawcę studium dla ekspresówki S-10

data publikacji: 2016-11-14 godz. 09:30

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wybrała wykonawcę zamówienia publicznego, którego przedmiotem było opracowanie: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń”. Przetarg został ogłoszony w sierpniu tego roku. Jest to już drugie postępowanie.

Zakupy interwencyjne – przywilej zbyt często stosowany

data publikacji: 2016-11-07 godz. 09:00

W ostatniej, lipcowej nowelizacji ustawy Pzp ustawodawca skrócił czas na składanie ofert w przetargach. Zamawiający wykorzystują ten przywilej publikując postępowania ze skróconym – 15 dniowym terminem składania ofert. Niejednokrotnie firmom brakuje czasu na przygotowanie właściwej dokumentacji związanej ze złożeniem oferty.

GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Bolkowa

data publikacji: 2016-11-04 godz. 10:00

GDDKiA wybrał wykonawcę przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km. Będzie ona drogą jednojezdniową w klasie technicznej GP. W ramach inwestycji planowane jest powstanie trzech estakad i trzech wiaduktów.

Przetarg ogłoszono we wrześniu ubiegłego roku. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonanie inwestycji obejmuje: