Aktualności

Śląscy przedsiębiorcy mogą walczyć o pieniądze na e-usługi

data publikacji: 2016-11-23 godz. 09:30

Trwa nabór wniosków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej. Celem jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP w województwie śląskim.

Dotacje dla branży energetycznej

data publikacji: 2016-11-21 godz. 09:30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego IUSER w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Skanska wykona przetarg na ekrany akustyczne dla PKP PLK

data publikacji: 2016-11-18 godz. 09:30

Ofertę najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK, którego przedmiotem zmówienia była budowa ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Medyka na odcinku Tarnów – Dębica złożyła firma Skanska.

Wybrano wykonawcę studium dla ekspresówki S-10

data publikacji: 2016-11-14 godz. 09:30

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wybrała wykonawcę zamówienia publicznego, którego przedmiotem było opracowanie: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń”. Przetarg został ogłoszony w sierpniu tego roku. Jest to już drugie postępowanie.

Zakupy interwencyjne – przywilej zbyt często stosowany

data publikacji: 2016-11-07 godz. 09:00

W ostatniej, lipcowej nowelizacji ustawy Pzp ustawodawca skrócił czas na składanie ofert w przetargach. Zamawiający wykorzystują ten przywilej publikując postępowania ze skróconym – 15 dniowym terminem składania ofert. Niejednokrotnie firmom brakuje czasu na przygotowanie właściwej dokumentacji związanej ze złożeniem oferty.

GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Bolkowa

data publikacji: 2016-11-04 godz. 10:00

GDDKiA wybrał wykonawcę przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km. Będzie ona drogą jednojezdniową w klasie technicznej GP. W ramach inwestycji planowane jest powstanie trzech estakad i trzech wiaduktów.

Przetarg ogłoszono we wrześniu ubiegłego roku. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonanie inwestycji obejmuje: 

Strabag może być wykonawcą DW 188

data publikacji: 2016-10-28 godz. 09:30

Najtańsza oferta w przetargu na rozbudowę na odcinku Człuchów – Debrzno należała do firmy Strabag. Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia publicznego za niemal 54 mln zł. Przedmiot zamówienia dotyczy odcinka drogi o długość 19 km. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyznaczył czas na realizację inwestycji do 30 listopada 2017 roku. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania budżet w wysokości 56 mln zł. 

Dotacje dla przedsiębiorców

data publikacji: 2016-10-27 godz. 09:30

Przedsiębiorcy rozważający skorzystanie ze środków wspólnotowych na rozwój swojej działalności biznesowej mogą to zrobić już teraz. Można zdobyć środki wspierające różne obszary działalności i co najważniejsze – rzadko występują ograniczenia branżowe. Ta perspektywa finansowa jest bogata pod względem rozwiązań konkursowych wspomagających biznes.

Zakres odwołań po nowelizacji ustawy PZP

data publikacji: 2016-10-21 godz. 09:00

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązująca od 28 lipca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wprowadziła zmiany w zakresie odwołań. Prawodawca rozszerza katalog zarzutów, które mogą być podnoszone w odwołaniach w przypadku przetargów poniżej progu unijnego.

Rusza konkurs dla konsorcjów nauki i biznesu

data publikacji: 2016-10-20 godz. 09:00

W październiku rozpocznie się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Naukowcy oraz przedsiębiorcy staną przed wyzwaniem opracowania nowatorskich rozwiązań na światową skalę.