Baza wiedzy

Firmy muszą wiedzieć co decydowało o ocenie ofert

data publikacji: 2017-01-12 godz. 10:30

Zadaniem komisji przetargowej jest rzetelna ocena ofert, również w ramach kryteriów jakościowych. Komisja nie może sobie pozwolić na wybiórcze ani subiektywne podejście do tematu. Dodatkowo, zamawiający ma obowiązek szczegółowo poinformować wykonawców o otrzymanej punktacji z uzasadnieniem, dlaczego przyznał taką, a nie inną. 

Przetarg na budowę podkarpackiej obwodnicy

data publikacji: 2017-01-10 godz. 10:24

W odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy obwodnicy Dynowa w ciągu DW 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał dziewięć ofert.

Wykonanie DW 142 w portfelu zamówień Budimeksu

data publikacji: 2017-01-05 godz. 11:30

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wybrał wykonawcę przetargu na przebudowę kolejnego odcinka DW 142, nazywanej „berlinką”.

Strabag wykonawcą rozbudowy DW 958

data publikacji: 2017-01-03 godz. 11:30

Wybrano wykonawcę przetargu, którego przedmiot zamówienia dotyczył „Rozbudowy DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowania dokume

Przedsiębiorca pod skrzydłami aniołów

data publikacji: 2016-12-28 godz. 11:30

Fundusze zwrotne, choć zyskują na popularności, nadal są postrzegane przez przedsiębiorców jako mniej atrakcyjne. Bywa jednak, że mogą stanowić wsparcie zarówno finansowe jak i merytoryczne.

Instrumenty zwrotne – Starter.

data publikacji: 2016-12-19 godz. 11:30

Dotacje nie są jedyną formą wsparcia, na jakie mogą liczyć przedsiębiorstwa planujące rozwój działalności. W poszukiwaniu środków finansowych warto zwrócić uwagę na instrumenty zwrotne.

Przedsiębiorco zatrudnij się sam ... ?

data publikacji: 2016-12-16 godz. 11:30

Lipcowa nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła regulacje dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zadanie publiczne.

Rewitalizacja linii kolejowej Górnego Śląska

data publikacji: 2016-12-09 godz. 09:30

Zgodnie z zapowiedziami pełną parą ruszyły inwestycje na kolei.

Cudze zasoby w świetle nowelizacji PZP

data publikacji: 2016-12-07 godz. 09:30

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.

GDDKiA przyjmuje oferty na rozbudowę drogi nr 63

data publikacji: 2016-12-05 godz. 09:30

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku ponownie ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 63 – przejścia przez miasto Kolno. Inwestycja dotyczy drogi krajowej nr 63 od km 118+905 (połączenie z wykonanym skrzyżowaniem drogi krajowej nr 63 z ul.