Baza wiedzy

ODWOŁANIE OD NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

data publikacji: 2017-01-26 godz. 11:30

Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorca może zastosować środki ochrony prawnej wyłącznie w przypadku wystąpienia czynności niezgodnej z przepisami ustawy pzp lub zaniechania czynności, do której zgodnie z prawem zamawiający jest zobowiązany.

Budimeks wykonawcą Trasy Łagiewnickiej

data publikacji: 2017-01-24 godz. 14:30

W przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie zostało złożone 6 ofert, najkorzystniejsza należy do konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu Agroman. Wartość zwycięskiej oferty wynosi 802,19 mln zł brutto.

Coraz bliżej rozbudowy al. 29 listopada w Krakowie

data publikacji: 2017-01-17 godz. 11:30

Dobre wiadomości dla kierowców często podróżujących na trasie Warszawa-Kraków. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu otworzył oferty złożone do przetargu na rozbudowę al. 29 listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych Krakowa.

Firmy muszą wiedzieć co decydowało o ocenie ofert

data publikacji: 2017-01-12 godz. 10:30

Zadaniem komisji przetargowej jest rzetelna ocena ofert, również w ramach kryteriów jakościowych. Komisja nie może sobie pozwolić na wybiórcze ani subiektywne podejście do tematu. Dodatkowo, zamawiający ma obowiązek szczegółowo poinformować wykonawców o otrzymanej punktacji z uzasadnieniem, dlaczego przyznał taką, a nie inną. 

Przetarg na budowę podkarpackiej obwodnicy

data publikacji: 2017-01-10 godz. 10:24

W odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy obwodnicy Dynowa w ciągu DW 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał dziewięć ofert.

Wykonanie DW 142 w portfelu zamówień Budimeksu

data publikacji: 2017-01-05 godz. 11:30

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wybrał wykonawcę przetargu na przebudowę kolejnego odcinka DW 142, nazywanej „berlinką”.

Strabag wykonawcą rozbudowy DW 958

data publikacji: 2017-01-03 godz. 11:30

Wybrano wykonawcę przetargu, którego przedmiot zamówienia dotyczył „Rozbudowy DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowania dokume

Przedsiębiorca pod skrzydłami aniołów

data publikacji: 2016-12-28 godz. 11:30

Fundusze zwrotne, choć zyskują na popularności, nadal są postrzegane przez przedsiębiorców jako mniej atrakcyjne. Bywa jednak, że mogą stanowić wsparcie zarówno finansowe jak i merytoryczne.

Instrumenty zwrotne – Starter.

data publikacji: 2016-12-19 godz. 11:30

Dotacje nie są jedyną formą wsparcia, na jakie mogą liczyć przedsiębiorstwa planujące rozwój działalności. W poszukiwaniu środków finansowych warto zwrócić uwagę na instrumenty zwrotne.

Przedsiębiorco zatrudnij się sam ... ?

data publikacji: 2016-12-16 godz. 11:30

Lipcowa nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła regulacje dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zadanie publiczne.