Aktualności

Rozbudowa drogi nr 548

data publikacji: 2017-02-07 godz. 11:30

Najkorzystniejszą ofertę do przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno złożyło konsorcjum spółek z grupy Trakcja PRKiI. Wykonawca skosztorysował realizację zamówienia na kwotę 83,8 mln zł.

Skanska wybuduje obwodnicę Zbludowic

data publikacji: 2017-02-02 godz. 10:30

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dokonał wyboru wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego budowy obwodnicy miejscowości Zbludowice koło Buska-Zdroju. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Skanska.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia dla Strabagu

data publikacji: 2017-01-31 godz. 11:30

W przetargu na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, najkorzystniejsza oferta wpłynęła od konsorcjum spółek grupy Strabag. Umowę z wykonawcą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisze prawdopodobnie w lutym.

ODWOŁANIE OD NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

data publikacji: 2017-01-26 godz. 11:30

Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorca może zastosować środki ochrony prawnej wyłącznie w przypadku wystąpienia czynności niezgodnej z przepisami ustawy pzp lub zaniechania czynności, do której zgodnie z prawem zamawiający jest zobowiązany.

Budimeks wykonawcą Trasy Łagiewnickiej

data publikacji: 2017-01-24 godz. 14:30

W przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie zostało złożone 6 ofert, najkorzystniejsza należy do konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu Agroman. Wartość zwycięskiej oferty wynosi 802,19 mln zł brutto.

Coraz bliżej rozbudowy al. 29 listopada w Krakowie

data publikacji: 2017-01-17 godz. 11:30

Dobre wiadomości dla kierowców często podróżujących na trasie Warszawa-Kraków. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu otworzył oferty złożone do przetargu na rozbudowę al. 29 listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych Krakowa.

Firmy muszą wiedzieć co decydowało o ocenie ofert

data publikacji: 2017-01-12 godz. 10:30

Zadaniem komisji przetargowej jest rzetelna ocena ofert, również w ramach kryteriów jakościowych. Komisja nie może sobie pozwolić na wybiórcze ani subiektywne podejście do tematu. Dodatkowo, zamawiający ma obowiązek szczegółowo poinformować wykonawców o otrzymanej punktacji z uzasadnieniem, dlaczego przyznał taką, a nie inną. 

Przetarg na budowę podkarpackiej obwodnicy

data publikacji: 2017-01-10 godz. 10:24

W odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy obwodnicy Dynowa w ciągu DW 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał dziewięć ofert.

Wykonanie DW 142 w portfelu zamówień Budimeksu

data publikacji: 2017-01-05 godz. 11:30

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wybrał wykonawcę przetargu na przebudowę kolejnego odcinka DW 142, nazywanej „berlinką”.

Strabag wykonawcą rozbudowy DW 958

data publikacji: 2017-01-03 godz. 11:30

Wybrano wykonawcę przetargu, którego przedmiot zamówienia dotyczył „Rozbudowy DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowania dokume