Baza wiedzy

Wybrano wykonawcę najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce

data publikacji: 2017-02-20 godz. 10:30

Niebawem rozpocznie się budowa najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce. Przetarg przeprowadzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej został rozstrzygnięty. Najwyższy tego typu obiekt stanie na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Przetarg obejmował tzw. budowę „pod klucz”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Budimex. 

 

Strabag z przetargiem kolejowym

data publikacji: 2017-02-16 godz. 11:30

Przetarg na modernizację Krakowskiego Węzła Kolejowego wygrało konsorcjum złożone ze spółek grupy Strabag oraz Krakowskich Zakładów Automatyk. 

Innowacje wspierane z Funduszu Pożyczkowego

data publikacji: 2017-02-14 godz. 11:30

Firmy, które mają nowatorskie pomysły i poszukują środków na ich realizację powinny przyjrzeć się możliwościom finansowania zwrotnego. Innowacyjne projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pożyczkowego Innowacji. Dysponentem środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Targi BUDMA 2017

data publikacji: 2017-02-07 godz. 14:00

Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Polsce i jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków targowo-konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozbudowa drogi nr 548

data publikacji: 2017-02-07 godz. 11:30

Najkorzystniejszą ofertę do przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno złożyło konsorcjum spółek z grupy Trakcja PRKiI. Wykonawca skosztorysował realizację zamówienia na kwotę 83,8 mln zł.

Skanska wybuduje obwodnicę Zbludowic

data publikacji: 2017-02-02 godz. 10:30

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dokonał wyboru wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego budowy obwodnicy miejscowości Zbludowice koło Buska-Zdroju. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Skanska.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia dla Strabagu

data publikacji: 2017-01-31 godz. 11:30

W przetargu na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, najkorzystniejsza oferta wpłynęła od konsorcjum spółek grupy Strabag. Umowę z wykonawcą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisze prawdopodobnie w lutym.

ODWOŁANIE OD NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

data publikacji: 2017-01-26 godz. 11:30

Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorca może zastosować środki ochrony prawnej wyłącznie w przypadku wystąpienia czynności niezgodnej z przepisami ustawy pzp lub zaniechania czynności, do której zgodnie z prawem zamawiający jest zobowiązany.

Budimeks wykonawcą Trasy Łagiewnickiej

data publikacji: 2017-01-24 godz. 14:30

W przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie zostało złożone 6 ofert, najkorzystniejsza należy do konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu Agroman. Wartość zwycięskiej oferty wynosi 802,19 mln zł brutto.

Coraz bliżej rozbudowy al. 29 listopada w Krakowie

data publikacji: 2017-01-17 godz. 11:30

Dobre wiadomości dla kierowców często podróżujących na trasie Warszawa-Kraków. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu otworzył oferty złożone do przetargu na rozbudowę al. 29 listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych Krakowa.