Baza wiedzy

Wadium – kto może wnosić zabezpieczenie

data publikacji: 2017-03-09 godz. 11:30

Najwięcej obaw wykonawców związanych jest z utratą środków, które przeznaczyli na zabezpieczenie wadialne. Dlatego mniejsi gracze rzadko decydują się na postępowania przetargowe w których występuje wadium.

Wybrano wykonawców modernizacji trasy kolejowej z Warszawy do Poznania

data publikacji: 2017-03-02 godz. 11:30

PKP PLK ogłosiło trzy postępowania przetargowe dotyczące modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań. Zamawiający oszacował koszt inwestycji na kwotę 2,6 mld zł.

Przełom w orzekaniu KIO

data publikacji: 2017-02-27 godz. 10:30

Pod koniec stycznia pisaliśmy o tym, że KIO co do zasady nie rozpoznaje odwołań, które mogą doprowadzić do unieważnienia postępowania przetargowego. W ostatnim czasie Izba zmieniła jednak swoje stanowisko.

Wybrano wykonawcę najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce

data publikacji: 2017-02-20 godz. 10:30

Niebawem rozpocznie się budowa najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce. Przetarg przeprowadzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej został rozstrzygnięty. Najwyższy tego typu obiekt stanie na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Przetarg obejmował tzw. budowę „pod klucz”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Budimex. 

 

Strabag z przetargiem kolejowym

data publikacji: 2017-02-16 godz. 11:30

Przetarg na modernizację Krakowskiego Węzła Kolejowego wygrało konsorcjum złożone ze spółek grupy Strabag oraz Krakowskich Zakładów Automatyk. 

Innowacje wspierane z Funduszu Pożyczkowego

data publikacji: 2017-02-14 godz. 11:30

Firmy, które mają nowatorskie pomysły i poszukują środków na ich realizację powinny przyjrzeć się możliwościom finansowania zwrotnego. Innowacyjne projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pożyczkowego Innowacji. Dysponentem środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Targi BUDMA 2017

data publikacji: 2017-02-07 godz. 14:00

Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Polsce i jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków targowo-konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozbudowa drogi nr 548

data publikacji: 2017-02-07 godz. 11:30

Najkorzystniejszą ofertę do przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno złożyło konsorcjum spółek z grupy Trakcja PRKiI. Wykonawca skosztorysował realizację zamówienia na kwotę 83,8 mln zł.

Skanska wybuduje obwodnicę Zbludowic

data publikacji: 2017-02-02 godz. 10:30

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dokonał wyboru wykonawcy zamówienia publicznego dotyczącego budowy obwodnicy miejscowości Zbludowice koło Buska-Zdroju. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Skanska.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia dla Strabagu

data publikacji: 2017-01-31 godz. 11:30

W przetargu na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, najkorzystniejsza oferta wpłynęła od konsorcjum spółek grupy Strabag. Umowę z wykonawcą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisze prawdopodobnie w lutym.