Aktualności

Niebawem ruszą prace na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk

data publikacji: 2017-03-29 godz. 11:30

Zgodnie z zapowiedziami rządu inwestycje kolejowe nabrały tempa. Do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk zgłosiło się ośmiu wykonawców. Najtańsza oferta należała do NDI, a najdroższa do firmy Budimex.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

data publikacji: 2017-03-22 godz. 11:30

Wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a p.z.p. – wykonawca dołącza aktualne na dzień ich składania oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, i że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji w postępowaniach dwustopniowych. W kolejnym etapie postępowania, oferent zobowiązany jest uzupełnić powyższe oświadczenie odpowiednimi dokumentami.

Eurovia Polska z najtańszą ofertą w przetargu na DW 265

data publikacji: 2017-03-15 godz. 11:30

Najtańsza oferta złożona do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy należała do Eurovia Polska. Jej wartość wyniosła niemalże 63 mln zł. Niestety jest to ponad dwukrotnie więcej, niż zamawiający przeznaczył na to postępowanie.

Wadium – kto może wnosić zabezpieczenie

data publikacji: 2017-03-09 godz. 11:30

Najwięcej obaw wykonawców związanych jest z utratą środków, które przeznaczyli na zabezpieczenie wadialne. Dlatego mniejsi gracze rzadko decydują się na postępowania przetargowe w których występuje wadium.

Wybrano wykonawców modernizacji trasy kolejowej z Warszawy do Poznania

data publikacji: 2017-03-02 godz. 11:30

PKP PLK ogłosiło trzy postępowania przetargowe dotyczące modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań. Zamawiający oszacował koszt inwestycji na kwotę 2,6 mld zł.

Przełom w orzekaniu KIO

data publikacji: 2017-02-27 godz. 10:30

Pod koniec stycznia pisaliśmy o tym, że KIO co do zasady nie rozpoznaje odwołań, które mogą doprowadzić do unieważnienia postępowania przetargowego. W ostatnim czasie Izba zmieniła jednak swoje stanowisko.

Wybrano wykonawcę najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce

data publikacji: 2017-02-20 godz. 10:30

Niebawem rozpocznie się budowa najwyższej wieży kontroli ruchu lotniczego w Polsce. Przetarg przeprowadzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej został rozstrzygnięty. Najwyższy tego typu obiekt stanie na terenie Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Przetarg obejmował tzw. budowę „pod klucz”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Budimex. 

 

Strabag z przetargiem kolejowym

data publikacji: 2017-02-16 godz. 11:30

Przetarg na modernizację Krakowskiego Węzła Kolejowego wygrało konsorcjum złożone ze spółek grupy Strabag oraz Krakowskich Zakładów Automatyk. 

Innowacje wspierane z Funduszu Pożyczkowego

data publikacji: 2017-02-14 godz. 11:30

Firmy, które mają nowatorskie pomysły i poszukują środków na ich realizację powinny przyjrzeć się możliwościom finansowania zwrotnego. Innowacyjne projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pożyczkowego Innowacji. Dysponentem środków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Targi BUDMA 2017

data publikacji: 2017-02-07 godz. 14:00

Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Polsce i jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków targowo-konferencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.