Baza wiedzy

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny będzie dokończona

data publikacji: 2017-07-31 godz. 11:00

Pięciu chętnych złożyło oferty w przetargu na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 768 mln zł, natomiast najdroższa -  1,2 mld zł. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, zakończenie prac przy zbiorniku planowane jest na 2- gą połowę 2019r.

Nadmiar dokumentów może być powodem problemów

data publikacji: 2017-07-17 godz. 11:00

Przystępujący do postępowania przetargowego wykonawca powinien skrupulatnie wypełniać wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej. Boleśnie przekonała się o tym jedna z firm, która złożyła ofertę do zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, filia w Suchodółce”. 

Drogę ekspresową S1 Pyrzowice – Podwarpie wybuduje konsorcjum Mostostalu Warszawa

data publikacji: 2017-07-16 godz. 11:00

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał wykonawcę zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)” realizowanego w formule „buduj”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa, Acciona Construccion, które swoje prace skosztorysowało na kwotę 76 800 775,18 zł.

Zatrzymanie wadium nie tylko przy braku dokumentów

data publikacji: 2017-06-30 godz. 11:00

Jedna z polskich gmin wszczęła postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz wykonanie stałej ekspozycji muzeum. Wykonawca musiał wykazać się m.in. doświadczeniem w zorganizowaniu przynajmniej dwóch wystaw multimedialnych oraz wnieść wadium w wysokości 100 tys zł.

Rewolucja w orzecznictwie KIO

data publikacji: 2017-06-28 godz. 11:00

Na taką wiadomość czekało wielu wykonawców - Izba dopuszcza możliwość podważania zwycięskich ofert także w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progów unijnych. To niewątpliwie ogromny zwrot w orzecznictwie KIO.

Niebawem ruszą prace na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych

data publikacji: 2017-06-26 godz. 11:00

Wykonawcą przetargu na przebudowę budynków dawnego aresztu UB w Ostrołęce (Mazowieckie), na potrzeby powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych (MŻW), zastała warszawska firma Budimex. Otwarcie Muzeum planowane jest na jesień 2018 r.

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Adaptację i rozbudowę obiektów byłego aresztu na ww. cele, zwycięska spółka wyceniła na kwotę ponad 23,8 mln zł.

Zarzuty w odwołaniu do KIO muszą być rzetelnie udowodnione

data publikacji: 2017-06-07 godz. 10:00

Niewątpliwym prawem Wykonawcy jest złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej kwestionujące zasadność dokonanego przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty,o ile jest to uzasadnione.

Otwarto przetarg na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

data publikacji: 2017-06-07 godz. 10:00

Na zaproszenie, do drugiego etapu przetargu dotyczącego budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17, odpowiedziało ośmiu z szesnastu wykonawców. Cena najniższej ze złożonych ofert wyniosła 141,3 mln zł wobec kosztorysu inwestora – GDDKiA - w wysokości 233,6 mln zł brutto.
O wyborze wykonawcy decydowały następujące kryteria oceny ofert:
• cena (90 proc.),
• termin realizacji (5 proc.),
• gwarancja (5 proc.).

Brak danych w formularzu cenowym – brak oferty

data publikacji: 2017-06-06 godz. 10:00

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, zdarzają się sytuacje, gdy w odpowiedzi na postępowanie w trybie zamówień publicznych, do zamawiającego złożony zostaje pusty formularz ofertowy, tj. brak informacji o cenie, brak danych wykonawcy. W dniu otwarcia ofert zamawiający staje przed dylematem, co począć w takiej sytuacji. Z pomocą przychodzi Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. oraz Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459), dalej k.c.

Skarga kasacyjna na dualizm orzecznictwa

data publikacji: 2017-05-24 godz. 10:00

Od lipca ubiegłego roku w przypadku zamówień podprogowych, brakuje jednomyślności stanowiska dotyczącego możliwości składania odwołania co do poprawności wyboru oferty. Powodem zamieszania jest ubiegłoroczna nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), która wprowadza art. 180 ust. 2 p.z.p.