Aktualności

Błędne odwołania wykonawców

data publikacji: 2017-09-04 godz. 11:00

Na rynku zamówień publicznych ma miejsce niepokojący proceder – firmy tracą pieniące, ponieważ odwołują się w przetargach, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych. Paradoksalnie, sami zainteresowani o tym nie wiedzą.

Pięć ofert na budowę S61

data publikacji: 2017-08-24 godz. 11:00

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał 5 ofert do przetargu na budowę fragmentu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn. Mowa o odcinku drogi S61 Via Baltica liczącym prawie 17 km.

Inwestycja będzie realizowana na odcinku od węzła Śniadowo (z węzłem) do węzła Łomża Południe (bez węzła). Dokładna długość trasy wynosi 16,999 km. Na realizację zadania zamawiający przeznaczył 491,401 mln zł.

Powstaje projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

data publikacji: 2017-08-22 godz. 11:00

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych pojawi się już w pierwszym półroczu 2018 roku. Choć w praktyce nadal napotykamy na problemy z ostatnią nowelizacją, niebawem będziemy musieli się nauczyć nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Zmiany dotyczyć będą zapewne części utrwalonych do tej pory zasad, ale jak doświadczenie pokazuje -  znaczącej.

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny będzie dokończona

data publikacji: 2017-07-31 godz. 11:00

Pięciu chętnych złożyło oferty w przetargu na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 768 mln zł, natomiast najdroższa -  1,2 mld zł. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, zakończenie prac przy zbiorniku planowane jest na 2- gą połowę 2019r.

Nadmiar dokumentów może być powodem problemów

data publikacji: 2017-07-17 godz. 11:00

Przystępujący do postępowania przetargowego wykonawca powinien skrupulatnie wypełniać wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej. Boleśnie przekonała się o tym jedna z firm, która złożyła ofertę do zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, filia w Suchodółce”. 

Drogę ekspresową S1 Pyrzowice – Podwarpie wybuduje konsorcjum Mostostalu Warszawa

data publikacji: 2017-07-16 godz. 11:00

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał wykonawcę zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko)” realizowanego w formule „buduj”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa, Acciona Construccion, które swoje prace skosztorysowało na kwotę 76 800 775,18 zł.

Zatrzymanie wadium nie tylko przy braku dokumentów

data publikacji: 2017-06-30 godz. 11:00

Jedna z polskich gmin wszczęła postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz wykonanie stałej ekspozycji muzeum. Wykonawca musiał wykazać się m.in. doświadczeniem w zorganizowaniu przynajmniej dwóch wystaw multimedialnych oraz wnieść wadium w wysokości 100 tys zł.

Rewolucja w orzecznictwie KIO

data publikacji: 2017-06-28 godz. 11:00

Na taką wiadomość czekało wielu wykonawców - Izba dopuszcza możliwość podważania zwycięskich ofert także w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progów unijnych. To niewątpliwie ogromny zwrot w orzecznictwie KIO.

Niebawem ruszą prace na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych

data publikacji: 2017-06-26 godz. 11:00

Wykonawcą przetargu na przebudowę budynków dawnego aresztu UB w Ostrołęce (Mazowieckie), na potrzeby powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych (MŻW), zastała warszawska firma Budimex. Otwarcie Muzeum planowane jest na jesień 2018 r.

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Adaptację i rozbudowę obiektów byłego aresztu na ww. cele, zwycięska spółka wyceniła na kwotę ponad 23,8 mln zł.

Zarzuty w odwołaniu do KIO muszą być rzetelnie udowodnione

data publikacji: 2017-06-07 godz. 10:00

Niewątpliwym prawem Wykonawcy jest złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej kwestionujące zasadność dokonanego przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty,o ile jest to uzasadnione.