Aktualności

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 5

data publikacji: 2016-08-09 godz. 09:30

Dostosowując ustawę do wymogów unijnych, wprowadzono nowe zapisy w obrębie dotychczasowych trybów postępowania przetargowego. Negocjacje z ogłoszeniem – zmiany dotyczą przede wszystkim przesłanek zastosowania tego rozwiązania. Jeśli przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony zostanie unieważniony, zamawiający może wykorzystać negocjacje wtedy, gdy:

Siedem ofert w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835

data publikacji: 2016-08-04 godz. 09:30

Do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 wpłynęło siedem ofert, z których najtańsza wynosi ponad 55 mln zł. Inwestor przeznaczył w budżecie na wykonanie zamówienia kwotę 17 193 119,76 zł  brutto.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 4

data publikacji: 2016-08-02 godz. 10:45

Ostatnie zmiany w obrębie prawa zamówień publicznych, choć noszą nazwę małej nowelizacji, to ich ilość świadczy o czymś zupełnie przeciwnym. W poprzedniej części wspominałam o skróceniu terminów związanych z poszczególnymi trybami przetargowymi. Równie ważną zmianą jest rozwiązanie problemu z liczeniem terminów – w tym na odwołanie – zawarte w art. 14 ust. 2 upzp.

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy pzp weszła w życie (cz. 3)

data publikacji: 2016-07-29 godz. 10:01

Międzynarodowa firma Skanska, która zatrudnia w Polsce 6 tys. osób zgodnie z informacją TVN24 Biznes i Świat – może zwolnić nawet 1150 osób w ramach zwolnień grupowych. Powodem jest mniejsza liczba przetargów publicznych, która została opublikowana w ostatnich miesiącach. Niewątpliwie do tak tragicznej sytuacji, przyczyniło się opóźnienie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór wniosków do programu Prosument

data publikacji: 2016-07-26 godz. 09:15

Dobre wiadomości dla osób zainteresowanych możliwością pozyskania dofinansowania do budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła do produkcji energii. W niektórych województwach (np.: WFOS w Szczecinie czy w Białymstoku) uruchomiony został kolejny nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT, uwzględniający znowelizowaną ustawę o OZE. Jest on realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Wybrano wykonawcę mostu przez Wartę

data publikacji: 2016-07-22 godz. 11:30

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 – budowa mostu przez rzekę Wartę w mieście Warta. Most łukowy stalowy z pomostem betonowym ma powstać w miejscu starej przeprawy w mieście Warta koło Sieradza, jego długość wyniesie 225 metrów. Zamawiający wyznaczył termin wykonania do 27 października 2017 roku. 

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 2

data publikacji: 2016-07-20 godz. 08:00

11 lipca Prezydent podpisał długo wyczekiwaną ustawę. Część nowości prawnych omówiona została w poprzednim artykule, dzisiaj czas na kolejne zmiany.

Otwarto przetarg na budowę obwodnicy Skały

data publikacji: 2016-07-14 godz. 09:30

Do przetargu na budowę obwodnicy Skały (powiat krakowski) w ciągu DW 794 zgłosiło się dwunastu oferentów. Rozpiętość kwotowa złożonych ofert była duża – najniższa wyniosła 16 984 427,05 zł, najwyższa natomiast opiewała na kwotę 45 546 245,78 zł.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. I

data publikacji: 2016-07-11 godz. 10:01

Prawdopodobnie niebawem będziemy mieli długo wyczekiwaną nowelizację Prawa zamówień publicznych. Obecnie czeka ona na podpis prezydenta. Dokument wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia, a więc w drugiej połowie lipca znacząco zmieni się oblicze zamówień publicznych.

Nowe inwestycje w Polsce Wschodniej

data publikacji: 2016-07-07 godz. 13:00

Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej otrzymały dofinansowanie w wysokości 1,2 mld zł. W drodze konkursowej zostało wybranych 14 projektów. Podpisano już pierwsze umowy, zatem środki te niebawem będą widoczne na rynku.