Aktualności

Kłopotliwa przynależność kapitałowa

data publikacji: 2016-09-30 godz. 12:00

W lipcowej nowelizacji zmienione zostały zasady składania oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

 

Szansa na zdobycie kontraktu przy wykonaniu S52

data publikacji: 2016-09-28 godz. 09:01

Do 10 października krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyjmuje oferty do przetargu nieograniczonego na wykonanie koncepcji programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, która ma powstać w ciągu drogi ekspresowe

Przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 151 otwarty

data publikacji: 2016-09-26 godz. 09:30

Zapowiadane od kilku miesięcy zmiany związane z efektywnym wydawaniem środków wspólnotowych zostały wprowadzone. Koleje inwestują w modernizację swoich zasobów. W ostatnich dniach otwarto przetarg na wykonanie rewitalizacji na szlaku Krzyżanowice - Chałupki.

Wybrano wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

data publikacji: 2016-09-08 godz. 10:00

GDDKiA w Krakowie wskazała wykonawcę budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Przetarg na tę inwestycję został ogłoszony 30 września ubiegłego roku, natomiast oferty otwarto dopiero na początku marca 2016. Przedmiotem wykonania jest droga jednojezdniowa, dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km oraz nośności 115 kN/oś.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych cz. 9

data publikacji: 2016-09-08 godz. 09:00

Nowelizacja ustawy z 28 lipca 2016 roku rozszerza przesłanki umożliwiające zamawiającemu zerwanie umowy. W poprzednim stanie prawnym zamawiający mógł odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności powodujące, że jej kontynuowanie nie leży w interesie publicznym przy jednoczesnym warunku – nieprzewidywalności tych okoliczności w chwili zawarcia umowy.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 8 - Aneksowanie umów według nowych zasad

data publikacji: 2016-09-07 godz. 10:00

Jedną z największych zmian w prawie zamówień publicznych jest wprowadzenie nowych zapisów do art. 144 dotyczącego aneksowania umów.

Kraków rusza z inwestycjami drogowymi

data publikacji: 2016-08-31 godz. 10:30

Do 22 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przyjmował oferty do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz.

PKP PLK otworzyło oferty w przetargu dotyczącym linii kolejowej nr 62

data publikacji: 2016-08-26 godz. 11:00

Na rynku zamówień publicznych widać zwiększony ruch dotyczący inwestycji kolejowych. W przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie projektów oraz prace budowlane na linii kolejowej nr 62 na odcinkach Tunel – Jaroszowiec Olkuski oraz Bukowno – Sławków wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniej cenowo swoje prace wyceniła firma Skanska.

S16 doczekała się modernizacji

data publikacji: 2016-08-24 godz. 09:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi nr 16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich między Borkami Wielkimi a Mrągowem wraz z obwodnicą Mrągowa. Firmy, które chcą przystąpić do tego postępowania, mają czas do 13 września 2016 roku.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 7

data publikacji: 2016-08-23 godz. 10:30

Przesłanki odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 5–8 upzp) pozostały w zasadzie w dotychczasowej formie. Nieznaczne zmiany wprowadzono w art. 89 ust. 1 pkt 4 – dotyczący rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jest to związane: