Aktualności

Wybrano wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

data publikacji: 2016-09-08 godz. 10:00

GDDKiA w Krakowie wskazała wykonawcę budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Przetarg na tę inwestycję został ogłoszony 30 września ubiegłego roku, natomiast oferty otwarto dopiero na początku marca 2016. Przedmiotem wykonania jest droga jednojezdniowa, dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km oraz nośności 115 kN/oś.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych cz. 9

data publikacji: 2016-09-08 godz. 09:00

Nowelizacja ustawy z 28 lipca 2016 roku rozszerza przesłanki umożliwiające zamawiającemu zerwanie umowy. W poprzednim stanie prawnym zamawiający mógł odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności powodujące, że jej kontynuowanie nie leży w interesie publicznym przy jednoczesnym warunku – nieprzewidywalności tych okoliczności w chwili zawarcia umowy.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 8 - Aneksowanie umów według nowych zasad

data publikacji: 2016-09-07 godz. 10:00

Jedną z największych zmian w prawie zamówień publicznych jest wprowadzenie nowych zapisów do art. 144 dotyczącego aneksowania umów.

Kraków rusza z inwestycjami drogowymi

data publikacji: 2016-08-31 godz. 10:30

Do 22 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przyjmował oferty do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz.

PKP PLK otworzyło oferty w przetargu dotyczącym linii kolejowej nr 62

data publikacji: 2016-08-26 godz. 11:00

Na rynku zamówień publicznych widać zwiększony ruch dotyczący inwestycji kolejowych. W przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie projektów oraz prace budowlane na linii kolejowej nr 62 na odcinkach Tunel – Jaroszowiec Olkuski oraz Bukowno – Sławków wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniej cenowo swoje prace wyceniła firma Skanska.

S16 doczekała się modernizacji

data publikacji: 2016-08-24 godz. 09:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi nr 16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich między Borkami Wielkimi a Mrągowem wraz z obwodnicą Mrągowa. Firmy, które chcą przystąpić do tego postępowania, mają czas do 13 września 2016 roku.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz. 7

data publikacji: 2016-08-23 godz. 10:30

Przesłanki odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 5–8 upzp) pozostały w zasadzie w dotychczasowej formie. Nieznaczne zmiany wprowadzono w art. 89 ust. 1 pkt 4 – dotyczący rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jest to związane:

Nowelizacja PZP - bezpłatne webinaria

data publikacji: 2016-08-18 godz. 15:00

28 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych – Prawo zamówień publicznych, która wdraża dyrektywy unijne. Choć nowelizacja nazywana jest małą, faktycznie jest największą od czasu uchwalenia ustawy czyli roku 2004. Dokument liczy 72 strony w Dzienniku Ustaw, zmianami zostało objęte blisko 200 jej zapisów. Aby lepiej zrozumieć co się zmieniło - wraz z naszym partnerem - kancelarią radców prawnych Maruta Wachta sp.j. serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów, w trakcie których przybliżymy Państwu najistotniejsze zmiany i najtrudniejsze problemy związane z nowelizacją prawa zamówień publicznych.<--break- />

Przetarg na farmę wiatrową w zachodniopomorskim

data publikacji: 2016-08-17 godz. 10:30

Łakomy kąsek dla wykonawców elektrowni wiatrowych. Energa Invest ogłosiła przetarg na dostawę, montaż i rozruch siłowni wiatrowych wraz z serwisem w ramach projektu Farma Wiatrowa Manowo-Bonin. Obiekt będzie zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zamawiający przyjmuje wnioski do 9 września 2016 roku. W ramach zadania, wykonawca będzie zobowiązany do dostawy, montażu oraz uruchomienia fabrycznie nowych siłowni wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów, na których posadowione będą siłownie dla Farmy Wiatrowej Manowo-Bonin.

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych cz.6

data publikacji: 2016-08-16 godz. 14:45

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła zmiany w zakresie zawiadamiania wykonawców o poszczególnych czynnościach. W poprzednim stanie prawnym zamawiający co do zasady był zobowiązany do zawiadamiania wykonawców o kluczowych dla postępowania przetargowego czynnościach, czyli: