Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z...

   
Inwestycja nr 1387877
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-03-28
Zamówienia planowane
branża inwestycji Projektowanie ,
Energia odnawialna (OZE)
Podbranża projekt OZE ,
pompy ciepła ,
energia solarna
przedmiot Zaprojektowanie i montaż instalacji fot...
rodzaj inwestycji
województwo Wielkopolskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Projektowanie , Energia odnawialna (OZE)

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1385320 2024-03-22 STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu.
1385330 2024-03-22 STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim.
1381997 2024-03-22 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 wraz z budową wiaduktu w m.Bolechowo
1385536 2024-03-25 URZĄD GMINY KURÓW Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla wybranych budynków publicznych
1386661 2024-03-27 URZĄD GMINY WEJHEROWO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji i odwodnienia dla m. Gowino
1396134 2024-04-04 SIM LUBELSKIE SP. Z O.O. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krasnymstawie
1394577 2024-04-07 URZĄD GMINY ZAKRZEW Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Zakrzew
1397202 2024-04-10 URZĄD GMINY ŁĘCZNA Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku Dużej Synagogi w Łęcznej.
1398785 2024-04-10 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Dokumentacja projektowa dot. remontu rozdzielni głównej Wydziału Mechanicznego wraz z wykonaniem niezbędnego projektu
1400170 2024-04-11 CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH USŁUGA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PROJEKTOWEJ DLA 4 PILOTAŻOWYCH BUDYNKÓW ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI KONCEPCJI GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI