Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej...

   
Inwestycja nr 1068659
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-09
Zamówienia planowane
branża inwestycji Projektowanie
przedmiot Wykonanie dokumentacji projektowo – ko...
województwo Podkarpackie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Projektowanie

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1071313 2022-08-18 URZĄD GMINY KARCZMISKA Opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie Gminy Karczmiska.
1072216 2022-08-22 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie-Świebodzin
1072220 2022-08-22 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku garażowego z przeznaczeniem na ...
1073704 2022-08-26 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice w okresie realizacji robót i w okresie rękojmi i gwarancji na roboty
1074385 2022-08-30 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
1074837 2022-08-31 URZĄD GMINY CZERSK Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku
1074701 2022-08-31 URZĄD MIASTA HAJNÓWKA Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
1075658 2022-09-02 URZĄD MIASTA I GMINY WEJHEROWO Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Dzieci Syberyjskich wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejher...
1076896 2022-09-08 URZĄD MIASTA I GMINY ZIELONKA Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce – ul. Długiej oraz odcinków ulic Lipowej i Wolności”
1081217 2022-09-23 MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania.: „DW 634, 636 Rozbudowa Dróg Wojewódzkich Nr 634, 636 w m. Wólka Kozłowska; Gmina Tłuszcz