Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg/jezdni na...

   
Inwestycja nr 1387883
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-03-28
Zamówienia planowane
branża inwestycji Drogownictwo
Podbranża utrzymanie dróg
przedmiot Świadczenie usług zimowego utrzymania ...
rodzaj inwestycji
województwo Pomorskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Drogownictwo

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1394604 2024-04-05 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Remont drogi powiatowej nr 1314T w msc. Huta Nowa od km: 2+660 do km: 3+205
1394566 2024-04-07 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W JĘDRZEJOWIE Przebudowa drogi powiatowej nr 1138T Dalechowy-Helenówka polegająca na wykonaniu chodnika w m. Helenówka
1392782 2024-04-08 URZĄD GMINY ZAMBRÓW „Budowa dróg i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Zambrów”
1397277 2024-04-09 URZĄD GMINY TUCHÓW Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Tuchów 2024/2025
1397318 2024-04-09 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica - Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry.
1390164 2024-04-11 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z/S W SYRYNI Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego
1399854 2024-04-11 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU Świadczenie usług koparką oraz usług towarzyszących w celu utrzymania dróg gminnych dla ZGKIM na terenie Gminy Chełmiec w roku 2024
1400131 2024-04-11 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO Budowa drogi leśnej w leśnictwie Nieborów
1401759 2024-04-12 URZĄD GMINY JASTKÓW Budowa nawrotnicy w miejscowości Natalin wraz z obiektem Bike Ride oraz zapewnieniem bezpiecznej infrastruktury poruszania się pieszych-Mobilność LOM w Gminie Jastków
1403070 2024-04-15 URZĄD GMINY STRACHÓWKA Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Strachówka