Sukcesywna dostawa wraz z transportem soli drogowej

   
Inwestycja nr 1387847
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-03-28
Zamówienia planowane
branża inwestycji Surowce, paliwa, oleje
Podbranża sól drogowa
przedmiot Sukcesywna dostawa wraz z transportem so...
rodzaj inwestycji
województwo Pomorskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Surowce, paliwa, oleje

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1344131 2024-02-12 VIABUD-JACEK GRUSZKIEWICZ  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Roman...
1315746 2024-02-20 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE Olej opałowy grzewczy
1353148 2024-02-22 NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE Dostawa kruszywa łamanego na drogi leśne Nadleśnictwa Smardzewice wraz z rozwiezieniem i konserwacją dróg
1378092 2024-02-29 URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby Gminy Połaniec
1358370 2024-02-29 URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Sukcesywne dostawy pelletu do kotłowni SSP Marzenin i SSP Otoczna w II półroczu 2024 roku
1360292 2024-03-01 URZĄD MIASTA I GMINY DALESZYCE Dostawa paliw do obiektów Gminy Daleszyce w sezonie grzewczym 2024/2025
1359800 2024-03-02 KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARCZY W RADOSZYCACH Dostawa materiałów pędnych dla środków transportowych eksploatowanych przez KZG w Radoszycach
1364244 2024-03-06 ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH Sukscesywna dostawa opału
1394646 2024-04-05 NADLEŚNICTWO JEDWABNO Dostawa oraz rozplantowanie pospółki (mieszanina żwiru i piasku) na drogach leśnych Nadleśnictwa Jedwabno
1398664 2024-04-10 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Boruczy