Kompleksowa modernizacja dróg gminnych PFU

   
Inwestycja nr 1068613
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-09
Zamówienia planowane
branża inwestycji Drogownictwo
przedmiot Kompleksowa modernizacja dróg gminnych ...
województwo Pomorskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Drogownictwo

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1078284 2022-09-14 KAMIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo, gm. Wolin.
1078594 2022-09-14 GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku z wykonaniem zewnętrznych schodów zejściowych oraz zagospodarowaniem działki, ul. Rynek Ko...
1078695 2022-09-15 URZĄD MIASTA I GMINY WIĘCBORK  Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 425/15 i 425/17 obręb Sypniewo, gmina Więcbork
1079319 2022-09-16 TECHYACHT DAMIAN SITKOWSKI Zmiana decyzji nr 304.2019 dot. budowy hali montażowej z częścią biurowo- socjalną zmiana w zakresie zagospodarowania terenu
1079162 2022-09-16 URZĄD GMINY POPÓW „Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika”
1080000 2022-09-20 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+688 do km 1+090 w m. Węgierska Górk...
1080592 2022-09-21 NETTO INDYGO SP. Z O.O. Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
1080680 2022-09-22 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zimowe utrzymanie jezdni w okresie zimowym 2022/2023 na drogach lokalnych publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
1081055 2022-09-23 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu szczecineckiego w sezonie 2022/2023
1081234 2022-09-23 URZĄD GMINY KAMIENIEC Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem