Dokumentacja projektowa dla modernizacji infrastruktury...

   
Inwestycja nr 1067597
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-05
Zamówienia planowane
branża inwestycji Projektowanie
przedmiot Dokumentacja projektowa dla modernizacji...
województwo Małopolskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Projektowanie

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1063353 2022-07-22 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI KWP w Łodzi ul. Ks. Brzóski 23 - adaptacja obiektu dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi - I etap tj. wykonanie dokumentacji projektowej
1064550 2022-07-25 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa jazów na cieku naturalnym Krzycki Rów w obrębie Zwierzyniec, gmina Siedlisko"
1064630 2022-07-27 URZĄD GMINY NOWY WIŚNICZ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 580283K Królówka- Wola Nieszkowska
1065266 2022-07-28 URZĄD MIASTA I GMINY ŁĘKNICA Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy
1066831 2022-08-03 URZĄD MIASTA I GMINY POLICE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie komunalnego budynku mieszklanego wielorodzinnego przy ul. Mieczysława Niedziałkowksiego w Policach
1066815 2022-08-03 URZĄD GMINY HUSZLEW Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w msc. Huszlew - 2 edycja
1067708 2022-08-05 URZĄD MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia - ...
1069637 2022-08-11 URZĄD GMINY ŁADZICE Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą
1070189 2022-08-12 URZĄD MIASTA SIERPC Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30 w Sierpcu
1070244 2022-08-12 URZĄD MIASTA I GMINY TUSZYN Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie” (...)