Badanie zasobów, potencjału i potrzeb poradnictwa...

   
Inwestycja nr 1387884
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-03-28
Inwestycje Planowane
branża inwestycji Ekonomia, prawo i organizacja
Podbranża analizy, audyty, certyfikaty
przedmiot Badanie zasobów, potencjału i potrzeb ...
rodzaj inwestycji
województwo Pomorskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Ekonomia, prawo i organizacja

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1376302 2024-01-18 URZĄD MIASTA WROCŁAW Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław, uwzględniający wymagania SECAP oraz inwentaryzację emisji GHG za rok 2023 dla Gminy Wrocław
1387762 2024-01-19 URZĄD MIASTA MARKI Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego
1325546 2024-01-23 URZĄD MIASTA WROCŁAW Usługi wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości (umowy na lata 2025-2026 r.)
1336543 2024-02-05 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach FEdP2021-2027
1336601 2024-02-05 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Usługi eksperckie - transport zbiorowy Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego
1372476 2024-03-12 MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Wsparcie doradcze, w szczególności z zakresu rewitalizacji, dla uczestników projektu Regiony Rewitalizacji 3.0 - w okresie 2024-2027
1372485 2024-03-12 MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Badanie ewaluacyjne: Analizy i diaganozy w obszarze interwencji EFS+
1385333 2024-03-22 STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja II
1383431 2024-03-25 REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI Prowadzenie konsultacji indywidualne dokumentacji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań i implementacji zasad projektowania uniwersalnego i hierarchii potrzeb w zakresie dostępno...
1400161 2024-04-11 CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH DLA PROJEKTÓW UNIJNYCH LP