Przyznana dotacja na: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkowego obiektu...

   
Przyznana dotacja nr 1277769
źródło Internet
data publikacji 2023-09-29
Dotacje
branża Ochrona
Podbranża sprzęt i instalacje p-poż
przedmiot dotacji Zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkow...
rodzaj inwestycji
województwo Małopolskie
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE DOTACJE Z BRANŻY: Ochrona

       
nr Data Beneficjent Przedmiot
1277803 2023-09-29 STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU Polepszenie parametrów przeciwpożarowych zabytkowego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu - etap II.
1276997 2023-09-29 URZĄD MIASTA TRZEBINIA Renowacja elewacji oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych.
1299293 2023-12-04 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE Razem bezpieczniej - integracja polskich i słowackich służb pożarnych i ratowniczych
1299648 2023-12-04 URZĄD GMINY SANOK Gaszą i Ratują – poprawa zdolności reagowania straży pożarnych z gminy Sanok i Sacurova na zagrożenia powodowane zmianami klimatu
1299666 2023-12-04 URZĄD GMINY KĘTY Zarządzanie kryzysowe bez granic
1299310 2023-12-04 ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zm...
1299781 2023-12-04 ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO- SOCHACKI SP.K. Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu w firmie ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1299650 2023-12-04 URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ...
1299312 2023-12-04 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Testowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w dobie zmian klimatycznych
1299661 2023-12-04 MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych