Przyznana dotacja na: Testowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zapobiegania i...

   
Przyznana dotacja nr 1299312
źródło Internet
data publikacji 2023-12-04
Dotacje
branża Wodno - kanalizacyjna ,
Ekologia, środowisko ,
Ochrona
Podbranża sprzęt i instalacje p-poż ,
obszary wodne i hydrotechnika ,
ochrona środowiska
przedmiot dotacji Testowanie i wdrażanie nowoczesnych met...
rodzaj inwestycji
województwo śląskie
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE DOTACJE Z BRANŻY: Wodno - kanalizacyjna , Ekologia, środowisko , Ochrona

       
nr Data Beneficjent Przedmiot
1268375 2023-10-11 URZĄD GMINY JEŻEWO Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jeżewie
1268394 2023-10-11 URZĄD GMINY STOLNO Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cepno
1268396 2023-10-11 URZĄD GMINY MOGILNO Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka
1299648 2023-12-04 URZĄD GMINY SANOK Gaszą i Ratują – poprawa zdolności reagowania straży pożarnych z gminy Sanok i Sacurova na zagrożenia powodowane zmianami klimatu
1299309 2023-12-04 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Wokół rzeki Poprad
1299664 2023-12-04 URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE Adaptacja do zmian klimatu regionu transgranicznego Polski i Słowacji poprzez poprawę efektywności służb ratowniczych gminy Krościenko Wyżne i miasta Svidnik
1300206 2024-01-23 ZAJAZD U LESZKA CECYLIA PANASIEWICZ Odtworzenie tradycji warmińsko-mazurskiej kuchni regionalnej w miejscowości Bartąg
1338939 2024-01-31 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO Poprawa parametrów akustycznych sal dydaktycznych oraz modernizacja instalacji wod-kan wraz z sanitariatami OSM w Łodzi
1377997 2024-03-06 URZĄD GMINY ŚWIDNICA Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi
1385317 2024-03-24 URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych