Przyznana dotacja na: Razem bezpieczniej - integracja polskich i słowackich...

   
Przyznana dotacja nr 1299293
źródło Internet
data publikacji 2023-12-04
Dotacje
branża Ekologia, środowisko ,
Ochrona
Podbranża sprzęt i instalacje p-poż ,
ochrona środowiska
przedmiot dotacji Razem bezpieczniej - integracja polskich...
rodzaj inwestycji
województwo Małopolskie
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE DOTACJE Z BRANŻY: Ekologia, środowisko , Ochrona

       
nr Data Beneficjent Przedmiot
1299310 2023-12-04 ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zm...
1299650 2023-12-04 URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ...
1299249 2023-12-04 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke
1299658 2023-12-04 STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE EKO-Karpaty: Razem inwestujemy w zieloną przyszłość
1299241 2023-12-04 CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Drapieżne pogranicze - transgraniczna współpraca na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji
1299312 2023-12-04 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Testowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w dobie zmian klimatycznych
1299670 2023-12-04 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE PL - Bezpieczeństwo przede wszystkim.
1377997 2024-03-06 URZĄD GMINY ŚWIDNICA Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi
1385315 2024-03-24 URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych
1405896 2024-03-25 URZĄD GMINY ŚWINNA Monitoring jakości powietrza w Gminie Świnna