Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Przetargi i zamówienia - Katowice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
5307420 2017-07-20
godz. 00:00
Śląskie Naprawy dźwigu w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu oraz dźwigów w Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach , zgodnie z zaleceniami UDT: Cz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5303530 2017-07-20
godz. 00:00
Śląskie 17-1217 prowadzenie Agencji Pocztowej w mieście Dąbrowa Górnicza oś. Robotnicze

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307196 2017-07-20
godz. 08:10
Śląskie AUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2017/00000041 Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego, garażu i obejscia ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5308032 2017-07-20
godz. 08:20
Śląskie AUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2017/00000042 Sprządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego, ogrodzenia i nawier...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307197 2017-07-20
godz. 08:30
Śląskie AUK-D/KWK Bol.Śmiały/MGSG/2017/00000043 Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego i ogrodzenia w Orno...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5306794 2017-07-20
godz. 09:00
Śląskie Dostawa szczotki spiralnej do sita NSI-B500/S NOGGERATH Numer zapytania: 2017/RFX/TW/01RZZ/07150

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307199 2017-07-20
godz. 09:00
Śląskie 621700222 Dostawa ścierniwa-Garnet granat almandynowy twardość 7,5-8 MOH'S granulacja 80 MESH do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5300438 2017-07-20
godz. 09:00
Śląskie 451700345 Dostawa tarcz spawalniczych dla KWK RUDA ruch POKÓJ gr. mat. 334-1Lp. Nazwa Grupy materiałowe Ilość JM Kierunek licytacj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5303714 2017-07-20
godz. 09:00
Śląskie 461700902 Dostawa osłon gładzi stojaka hydraulicznego dla Oddziału KWK Ruda ruch Bielszowice - grupa 251-18Lp. Nazwa Grupy materia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5276430 2017-07-20
godz. 09:30
Śląskie Dostawa 3 sztuk zbiorników cieczy ciężkiej dla ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5286469
Analiza DEMO
2017-07-20
godz. 09:30
Śląskie Dostawa i montaż wyposażenia: meble biurowe, meble metalowe, telewizory, telefony, pojemniki i dozowniki dla Centrum Symulacji Med...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5296633
Analiza DEMO
2017-07-20
godz. 09:45
Śląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek- Pszc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5275123
Analiza DEMO
2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach przy ul. B. Krzywoustego...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307093 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: USZCZELKI SPETOBAR BAS 340 i GUS 31 do TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnyc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307202 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie 631700098 Dostawa uziemiaczy przenośnych tulipanowych dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK Wieczorek w 2017 roku. (nr grupy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5308037 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie 701700661 Dostawa "Lutni blaszanych do wentylacji wyrobisk" do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. dla Oddziałów KWK "Wieczorek" i...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5297187 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacyjne badania immunohematologiczne, Badania immunogenetyczne, Badania inne

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5300258 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Promna w km 0+000-0+300 oraz 0+800-2+400 w m. Paniówki, Mikołów, gm. Gierałtowice, Mikołó...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5303925 2017-07-20
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie usług na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w postaci prowadzenia ćwiczeń prozdrowotnych, zajęć fitnes...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5312202 2017-07-20
godz. 11:00
Śląskie PZ/148/R/2017 instalacje c.o., wodne, kanalizacyjne, gazowe dostawę następujących urządzeń: Przepompownia wewnątrz budynkowa do ś...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5300057 2017-07-20
godz. 11:00
Śląskie Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wykonaj polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu głównej rozdzielni niskiego na...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5299467 2017-07-20
godz. 11:00
Śląskie 491700412 Dostawa części do aparatów regeneracyjnych do KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 285-11Lp. Nazwa Grupy materiałowe Ilość JM Ki...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5288166 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie „Świadczenie usług w zakresie dostępu do sieci Internet dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice–Zachód w Katowicach”

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5306863 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie „Uzupełnienie instalacji odwadniającej budynek WPiA, Katowice, ul. Bankowa 11B”. Nr sprawy: DIiIB/I/26/RB/2017 wykonać w oparciu o...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5307092 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie DOSTAWA ZASUWY DN600 FIG.023 Z PN0,05 MPa T80 PŁYTOWA dla TAURON Wytwarzanie S.A. Numer zapytania: 2017/RFX/TW/01RZZ/07152

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5300059 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu kratownicy stalowej (ramp...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5308066 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie Dostawa: CĘGI POMIAROWE RS Pro ICA; MIERNIK CĘGOWY MIER-DCL30DR oraz MULTIMETR CYFROWY APPA 506 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5295220 2017-07-20
godz. 12:00
Śląskie Sukcesywne usługi transportu towarowego na potrzeby Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach świadczenie usług transportu towa...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5306883 2017-07-20
godz. 14:00
Śląskie Zakup i dostawa jednego samochodu osobowego wybranego z niżej wymienionych marek 1 modeli: Skoda Octavia, typ nadwozia kombi Skoda...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5299532
Analiza DEMO
2017-07-20
godz. 15:00
Śląskie Kompleksową wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych w mieszkaniach, pomieszczeniach wspólnego użytku, klatkach schodowych w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)