Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - Gdynia - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
690799 2017-06-20 Pomorskie
Dostawa sprzętu komputerowego, w tym dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
690063 2017-06-14 Pomorskie
Aparthotel
687865 2017-06-01 Pomorskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jed...
686425 2017-05-24 Pomorskie
Remont, przebudowa pomieszczenia C-202 w...
686427 2017-05-24 Pomorskie
Remont, przebudowa pomieszczeń F-21, F-2...
685495 2017-05-22 Pomorskie
Budowa osiedla budynków mieszkalnych wie...
683754 2017-05-10 Pomorskie
Adaptacja i rozbudowa zakładu przetwórst...
683281 2017-05-10 Pomorskie
Rozbudowa sieci teleinformatycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684160 2017-05-10 Pomorskie
Budowa kabla światłowodowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
682862 2017-05-09 Pomorskie
Usprawnienie dojazdu do portu
683192 2017-05-09 Pomorskie
Budowa Parku Centralnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683427 2017-05-09 Pomorskie
Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzi...
683430 2017-05-09 Pomorskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ...
682329 2017-05-08 Pomorskie
Dostawa mebli ul. Witomińska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
682320 2017-05-08 Pomorskie
Budowa silosów do magazynowania zboża wr...
682699 2017-05-08 Pomorskie
Rozszerzenie pasa umocnienia dna przy na...
682287 2017-05-04 Pomorskie
Budowa budynku Laboratorium Analityczneg...
681450 2017-05-01 Pomorskie
Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osied...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681449 2017-05-01 Pomorskie
Rozwój terenów rekreacyjnych w sąsiedztw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681452 2017-05-01 Pomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681454 2017-05-01 Pomorskie
Przebudowa elementów układu drogowego i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681453 2017-05-01 Pomorskie
Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681451 2017-05-01 Pomorskie
Zagospodarowanie fragmentów lasu w obręb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681540 2017-05-01 Pomorskie
Utworzenie zadaszonych miejsc do grillow...
681363 2017-04-28 Pomorskie
Poprawa stanu technicznego budynków komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681364 2017-04-28 Pomorskie
Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie B...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681365 2017-04-28 Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681367 2017-04-28 Pomorskie
Poprawa dostępu do plaży poprzez zapewni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681371 2017-04-28 Pomorskie
Rozwój usług społecznych świadczonych na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
681374 2017-04-28 Pomorskie
Utworzenie domu sąsiedzkiego oraz zagosp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu