Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
686139 2017-05-24 Opolskie
Zbieranie, składowanie oraz sortowanie o...
685656 2017-05-23 Opolskie
Obwodnica
685768 2017-05-23 Opolskie
Rozbudowa i przebudowa fermy
685351 2017-05-22 Opolskie
Kompleks parkowo - rekreacyjny z budynki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685352 2017-05-22 Opolskie
Kompleks parkowo - rekreacyjny z basenam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685354 2017-05-22 Opolskie
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685598 2017-05-22 Opolskie
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685599 2017-05-22 Opolskie
Dostawa energii elektrycznej dla OM
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685602 2017-05-22 Opolskie
Kredyt długoterminowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685604 2017-05-22 Opolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komuna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685606 2017-05-22 Opolskie
Budowa ponadregionalnego centrum spotkań...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685618 2017-05-22 Opolskie
Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej p...
685619 2017-05-22 Opolskie
Zakup energii elektrycznej na potrzeby o...
685626 2017-05-22 Cała Polska
Budowa kolejnych zakładów produkcyjnych
685385 2017-05-19 Opolskie
Budowa oczyszczalni ścieków
684827 2017-05-18 Opolskie
Wybór dostawcy serwerów i oprogramowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684830 2017-05-18 Opolskie
Świadczenie usług o charakterze prawnym ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684893 2017-05-18 Opolskie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685079 2017-05-18 Opolskie
Drogi, ścieżki rowerowe
685086 2017-05-18 Opolskie
Zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów (e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685093 2017-05-18 Opolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685098 2017-05-18 Opolskie
Przebudowa placu rynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685100 2017-05-18 Opolskie
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685106 2017-05-18 Opolskie
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Pods...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685112 2017-05-18 Opolskie
Udzielenie kredytów długoterminowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685125 2017-05-18 Opolskie
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przeds...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685131 2017-05-18 Opolskie
Remont budynku ul. 1 Maja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685368 2017-05-18 Opolskie
Remonty elewacji kamienic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684611 2017-05-17 Opolskie
Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
684840 2017-05-17 Opolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komuna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu