Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
686133 2017-05-24 Lubuskie
Budowa obory wraz z infrastrukturą towar...
686318 2017-05-24 Lubuskie
Centrum handlowe
685494 2017-05-22 Lubuskie
Remont dachu sali wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685626 2017-05-22 Cała Polska
Budowa kolejnych zakładów produkcyjnych
685856 2017-05-22 Lubuskie
Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji...
686286 2017-05-22 Lubuskie,
Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685488 2017-05-19 Lubuskie
Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685491 2017-05-19 Lubuskie
Zakup energii elektrycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685493 2017-05-19 Lubuskie
Remont dachu budynku komunalnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685078 2017-05-18 Lubuskie
Rozbudowa odcinka drogi gminnej wewnętrz...
685501 2017-05-18 Lubuskie
Rozbudowa sieci wod-kanalizacyjnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685506 2017-05-18 Lubuskie
Usuwanie odpadów zawierających azbest
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685487 2017-05-18 Lubuskie
Remont łazienek w budynku urzędu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684713 2017-05-17 Lubuskie
Obiekt przy ul. Dąbrówki
684734 2017-05-17 Lubuskie
Budowa obiektów rekreacyjnych na plaży
683552 2017-05-11 Lubuskie
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683553 2017-05-11 Lubuskie
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683555 2017-05-11 Lubuskie
Przebudowa kotłowni koksowo - węglowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683556 2017-05-11 Lubuskie
Sprzęt biurowy, sądowy, sprzęt gabinetow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683562 2017-05-11 Lubuskie
Rozbudowa systemu alarmowego oraz antyna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683564 2017-05-11 Lubuskie
Budowa obwodnicy ogrodzeniowej wraz z sy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683573 2017-05-11 Lubuskie
Termomodemizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683571 2017-05-11 Lubuskie
Termomodemizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683569 2017-05-11 Lubuskie
Remont dróg wewnętrznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683565 2017-05-11 Lubuskie
Sieci wod-kan, energetyczna i gazowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683347 2017-05-11 Lubuskie
Termomodemizacja budynku nr 1 z dostosow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683576 2017-05-11 Lubuskie
Remont budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683578 2017-05-11 Lubuskie
Budowa magazynu rakiet z ogrodzeniem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683583 2017-05-11 Lubuskie
Budowa stanowisk szkolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
683584 2017-05-11 Lubuskie
Gabloty na eksponaty
Wartość: widoczna po zakupie dostępu