Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
686004 2017-05-24 Lubelskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L
686009 2017-05-24 Lubelskie
Rozbudowa zakładu, zakup maszyn i urządz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686015 2017-05-24 Lubelskie
Budowa do dwóch elektrowni wiatrowych o ...
686030 2017-05-24 Lubelskie
Rozbudowa zakładu, zakup urządzeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686035 2017-05-24 Lubelskie
Budowa kolumbarium wraz z terenem zielon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686047 2017-05-24 Lubelskie
Remont odcinka ul. Hrubieszowskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686123 2017-05-24 Lubelskie
Sieć wodociągowa w ul.Towarowej (rejon z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686125 2017-05-24 Lubelskie
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
686134 2017-05-24 Lubelskie
Kanalizacja sanitarna w osiedlu Włostowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686150 2017-05-24 Lubelskie
Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686208 2017-05-24 Lubelskie
Nowoczesne metody aktywizacji osób bezro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686209 2017-05-24 Lubelskie
Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686212 2017-05-24 Lubelskie
Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Sam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686218 2017-05-24 Lubelskie
Światło i dźwięk - Przebudowa fontanny n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686228 2017-05-24 Lubelskie
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686232 2017-05-24 Lubelskie
Budowa drogi - przedłużenie ul. Kowalski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686236 2017-05-24 Lubelskie
Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686239 2017-05-24 Lubelskie
Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686246 2017-05-24 Lubelskie
Modernizacja budynku administracyjno - k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686250 2017-05-24 Lubelskie
Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686395 2017-05-24 Lubelskie
Budowa ulicy Jabłonkowej
686398 2017-05-24 Lubelskie
Budowa bud. Gospodarczo-handlowego
685674 2017-05-23 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej w Wierzchoniowi...
685669 2017-05-23 Lubelskie
Modernizacja i remont istniejących dróg ...
685671 2017-05-23 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ...
685670 2017-05-23 Lubelskie
Remont drogi gminnej w Rzeczycy- Kolonii
685667 2017-05-23 Lubelskie
Budowa dróg gminnych (poniżej 1 km na ro...
685678 2017-05-23 Lubelskie
Budowa i wyznaczenie tras pieszo- rowero...
685680 2017-05-23 Lubelskie
Obwodnica na dojeździe do trasy S17
685681 2017-05-23 Lubelskie
Termomodernizacja budynków mieszkalnych