Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
691423 2017-06-23 Zachodniopomorskie
Budowa lapidarium z miejscami do wypoczy...
691175 2017-06-22 Zachodniopomorskie
Zakład produkcji regranulatu z odpadów t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691177 2017-06-22 Zachodniopomorskie
Rozbudowa istniejącego zakładu stolarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691188 2017-06-22 Zachodniopomorskie
Modernizacja Stadionu Miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691189 2017-06-22 Zachodniopomorskie
Modernizacja budynku Domu Wczasów Dzieci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691269 2017-06-22 Zachodniopomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz ...
691154 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Budowa miejskiego systemu monitoringu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691155 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Budowa miejskiego systemu monitoringu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691172 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Remont obwarowań miejskich wraz zagospod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691358 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Modernizacja odcinków dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691357 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Modernizacja i budowa odcinków dróg gmin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691354 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691352 2017-06-21 Zachodniopomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
690918 2017-06-20 Zachodniopomorskie
Przebudowa wiaduktu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
690919 2017-06-19 Zachodniopomorskie
Budowa nabrzeża
691167 2017-06-19 Zachodniopomorskie
Poprawa funkcjonalności oraz zagospodaro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691168 2017-06-19 Zachodniopomorskie
Modernizacja Rynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
690330 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Prace remontowe poprawiające warunki epi...
690332 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Dostawa drobnego sprzętu medycznego i ar...
690329 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Dostawa sprzęt medycznego dla SPS ZOZ "Z...
690333 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medyc...
690355 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Usługa ubezpieczenia SPS ZOZ "Zdroje"
690357 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Dostawa specjalistycznego drobnego sprzę...
690360 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Ochrona osób i mienia na terenie SPS ZOZ...
691157 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Remont adaptacyjny budynku przy ul. Bucz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691159 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Pionierów i ul. Wschodnie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691160 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Nasadzenia drzew i krzewów w rejonie Ryn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691161 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Utwardzenie dojść i dojazdów, budowa ośw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691162 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Zagospodarowanie kwartału ulic Boh. Wars...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
691164 2017-06-16 Zachodniopomorskie
Remont ulicy Przemysłowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu