Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
685583 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Akademik
685664 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Obwodnica
685655 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Obwodnica
685692 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa energii elektrycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685703 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Dokumentacja techniczna zagospodarowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685707 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Dokumentacja brakującego oświetlenia w g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685713 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685723 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa brakującego oświetlenia w gminie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685737 2017-05-23 Warmińsko-Mazurskie
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685626 2017-05-22 Cała Polska
Budowa kolejnych zakładów produkcyjnych
685744 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685746 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685747 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685754 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Zakup sprzętu pomocy dydaktycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685859 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji...
685860 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji...
686265 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja (remont) dróg powiatowych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
686268 2017-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa mostu z dojazdami na dr. powi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
684935 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Elektrociepłownia na paliwo z odpadów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
685429 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa drogi gminnej nr 164007N
685432 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja budynku Ratusza
685437 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
685439 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Remont elewacji gminnego budynku mieszka...
685444 2017-05-18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielo...
684644 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Remont elewacji gminnego budynku mieszka...
684675 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku świetlicy wiejskiej
684678 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku Przedszkola Gminnego
684693 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny
684706 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Plac zabaw z monitoringiem
684714 2017-05-17 Warmińsko-Mazurskie
Projekt hotelowy