Analizy i badania

ANALIZY RYNKU I KONKURENCJI

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z ogromu możliwości, jakie dostaniemy korzystając z informacji z rynku przetargowo-inwestycyjnego. A możliwości jest naprawdę dużo. Specjalnie dla użytkowników naszego serwisu przedstawiamy kilka ważnych aspektów, dzięki którym dowiesz się, w jaki sposób i do czego można wykorzystać informacje gromadzone na rynku inwestycyjno-przetargowym przez serwis www.pressinfo.pl.

W oparciu o nasze informacje możesz przeprowadzić następujące analizy i badania:

 

Analiza konkurencji

Gromadzone informacje inwestycyjno-przetargowe pozwalają na przeprowadzenie analizy, z której dowiesz się m.in. na jakie kwoty konkurencja uzyskała zlecenia, jak jest aktywna na rynku, w jakich obszarach działa oraz jaki procent zamówień wygrywa.

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Wejść na rynek, wystartować w postępowaniu przetargowym z konkurencyjną ofertą

 • Przejąć rynek do tej pory zdominowany przez silniejszego konkurenta

 • Oszacować udział w rynku zamówień publicznych poszczególnych konkurentów

 

Badanie rynków i ocena udziału branży w rynku zamówień publicznych

Na podstawie informacji serwisu www.pressinfo.pl możesz w prosty sposób zbadać rynek. W prosty sposób dowiesz się: gdzie ogłasza się najwięcej zamówień przetargowych, w jakich branżach, w jakich regionach realizowanych jest najwięcej inwestycji oraz jakie organy i na jakie kwoty najczęściej organizują postępowania.

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Minimalizować ryzyko związane z podjęciem niewłaściwej decyzji biznesowej

 • Wejść na nowy rynek

 • Eksplorować nowe rynki od strony produktowej i geograficznej

 

Pozyskiwanie partnerów biznesowych

Zgromadzone informacje o wynikach przetargów i ich zwycięzcach to najaktualniejsza baza danych potencjalnych partnerów biznesowych. To firmy, które wygrały zlecenia i mogą potrzebować podwykonawców i współpracowników. Informacje te dostarczane są na bieżąco w postaci bazy danych i stanowią doskonałe narzędzie dla działu handlowego każdego przedsiębiorstwa. Również informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach  oraz przyznanych dotacjach to dynamiczna Baza Danych podmiotów, które mają środki finansowe i muszą je wydać zgodnie z założeniami projektowymi lub planują inwestycję i potrzebują wykonawców i partnerów. Informacje o zwycięzcach przetargów, inwestorach i beneficjentach uzupełniamy o dane teleadresowe.

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Pozyskać nowe zlecenia

 • Nawiązać współpracę biznesową

 • Ułatwić pracę działu handlowego

 

Prognozowanie zamówień

Na podstawie analizy ex post (retrospektywnej) przetargów ogłoszonych w poprzednich okresach, możliwe jest prognozowanie, kiedy ogłoszony zostanie następny przetarg i na jaką kwotę powinna zostać złożona oferta. Jest to szczególnie przydatne narzędzie w branżach usługowych, np. ochrona, sprzątanie, dostawa, opieka medyczna itp., w których przetargi ogłaszane są na konkretny okres czasu.

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Zaplanować działania sprzedażowe związane ze startem w przetargach na cały rok z góry, co ułatwia pracę zespołu przetargowego lub sprzedażowego

 • Oszacować wartość zamówienia, z jaką powinno się wystartować w przetargu, aby zwyciężyć

 • Określić plan sprzedażowy, poprzez oszacowanie potencjalne wpływów na podstawie wygranych zamówień

 

Analiza różnych sektorów gospodarki i badanie trendów

Na podstawie monitorowanych i gromadzonych informacji inwestycyjno-przetargowych możliwe jest wykonywanie analiz rynkowych, trendów sektorowych czy kondycji poszczególnych branż.  

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Określić atrakcyjność poszczególnych sektorów oraz branż

 • Określić strukturę i dynamikę rozwoju różnych sektorów gospodarki

 • Estymować możliwości rozwoju, a w konsekwencji rentowności, jaka może być uzyskana w wyniku funkcjonowania w danym sektorze czy branży

 

Udział poszczególnych marek w postępowaniach przetargowych

Dzięki gromadzonym od lat informacjom, możliwe jest zbadanie, jakie marki najczęściej wygrywały w przetargach i na jakie z nich (specyfikacja określała parametry, które tylko jedna marka mogła spełnić) najczęściej ogłaszane były postępowania przetargowe.

Dzięki tym informacjom możesz:

 • Badać marki konkurencyjne

 • Precyzyjnie analizować przetargi i otrzymywać te, których specyfikacja pasuje do marki

 • Oceniać rzetelność i bezstronność organizowanych przetargów

 

Omówione analizy to tylko niewielka część badań, jakie możemy wykonywać na podstawie gromadzonych informacji.

Oferujemy wszelkie analizy retrospektywne, bieżące i prospektywne, jakie można wykonać na podstawie gromadzonych przez nasz serwis Informacji.

TYLKO SERWIS WWW.PRESSINFO.PL OD WIELU LAT GROMADZI TAK DUŻĄ ILOŚĆ INFORMACJI NA RYNKU INWESTYCYJNO-PRZETARGOWYM

Wykorzystaj szansę, wyprzedź konkurencję!!!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i ustal szczegóły promocji.

Zadzwoń: 800 800 707, 22 612 25 45

Wyślij e:mail: kontakt@tai.pl

Zamówienia, Przetargi, Inwestycje według kategorii

Zobacz także: przetargi zakończone